တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

ဖားအက်င့္ပါသည့္ထုိင္းအစုိးရကလဲျပႆနာ၊

ေအာက္တုိဘာလ ၂၆၊၂၀၀၇၊

မၾကာခင္ကဆႏၵျပသည့္ကာလအတြင္းမွာဆုိ၊ငါတုိ.ဘက္ကႏူိင္တယ္လုိ.ထင္ျပးီထုိင္းမွာရွိသည့္ငါတုိ.လူေတြကုိဆႏၵျပဖုိ.ရုပ္ျမင္သံၾကားကေနခြင့္ျပဳအားေပးခဲ့တယ္။အခုတေလာက်ေတာ့။ငါတုိ.ဘက္က
ရွံးေနျပီလုိထင္ျပီးေခြးဘီလူးအစုိးရကုိဖင္ဖြင့္ျပေနျပန္ျပီ၊ေခြးဘီလူးအုပ္စုခုိင္းသည့္အတုိင္း၊ငါတုိ.အင္း
အားစုတည္ရွိရာရုံးမ်ားကုိ၀င္စစ္ေဆးဖုိ.ေတာင္ျပင္ဆင္ေနတယ္။အမေလး၊ေတာ္ေတာ္ေလဖားအ
က်င့္ပါသည့္အစုိးရပါလား?`

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: