တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

ကခ်င္းသတင္းဌာနမွအတည္ျပဳျခင္း

ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္တဲ့ဆႏၵျပသူမ်ားကုိပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ဖုိ.ခ်င္းတပ္သားတစ္ခ်ဳိ.အပါအ၀င္ဗမာ
စစ္ေခြးဘီလူးမ်ားကုိစိတ္ၾကြေဆးတုိက္ေၾကြးခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ဆႏၵျပပြဲကာလအတြင္းငါတုိ.ရခဲ့သတင္းမ်ား ကုိရာႏွဳန္းျပည့္မွန္ကန္သြားျပီးေပါ့။အင္း…..ေတာ္ေတာ္ယုတ္မာသည့္အရည္ၾကီးမ်ဳိးေတြ

Kachin special narcotic cell officer dies of amphetamine overdose
October 27, 2007KNG
Sergeant Hkangda La Tawng (29), a Kachin special narcotic police officer died of amphetamine(Yama) overdose early this month in a public hospital in Rangoon, former capital of Burma, said Kachin community sources.
Sergeant Hkangda La Tawng was involved in the recent brutal crackdown on monk-led demonstrations against Burma’s ruling junta in Rangoon between September 24 to 30, according to the Sergeant’s relatives in Rangoon.
During the crack down on the Rangoon demonstrations, he had eaten amphetamine contaminated food prepared by the authorities. He had to be hospitalized at public hospital in west Rangoon soon after the operation ended, his relatives, added.
He died of Yama overdose on October 7 and his funeral service was held by the Kachin Christian community in Rangoon, the next day, said Rangoon Kachin community sources.
Sergeant La Tawng had been working in the Special Narcotic Police section in his native city of Lashio in Northeast Shan State. He had gone to Rangoon to attending a three-month intensive computer course, according to his relatives.
He was due to be promoted to the rank of Second Lieutenant after coming back from Rangoon to Lashio on the completion of his computer course, relatives said.
During the junta’s bloody crack down, the junta said 10 people were killed though the western governments say the actual death toll is far higher.About 3,000 people were arrested countrywide, but a few hundred have been freed, the state media has said.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: