တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

ဗမာေခြးဘီလူးအစုိးရရဲ့ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မွဳမ်ားကုိကမၻာအားေျပာျပႏွူိင္တဲ့တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအင္းအား

http://www.youtube.com/v/WW4fd8pUblM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: