တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

ေဒၚစုနဲ.စစ္အစုိးရတုိ.ေတြ.ဆုံသည့္အေပၚတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တုိ.ရဲ့အျမင္မ်ား

BBC Burmese

http://www.youtube.com/get_player

Advertisements

Comments on: "" (1)

  1. What the hell!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: