တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေၾကညာခ်က္သေဘာထားကုိဆန္က်င္ျပီးစစ္အစုိးရ၏အမ်ဳိးသားညီ
လာခံကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္းစစ္အစုိးရကအပစ္ရပ္အဖြဲမ်ား၊ႏုိင္ငံေရးအဖြဲအစည္းမ်ားကုိလုိက္
လံစည္းရုံးသေဘာထားရယူျပီးထုတ္ျပန္ေနေစျခင္းကိစၥရပ္အေပၚမြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏သေဘာထား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: