တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

စကၤာပူမ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာမ်ားအား Citizen Heroes ဆုနဲ.ထုိက္တန္ပါသည္၊တုိင္းရင္းသားအသံမွဂုဏ္
ယူေလးစားပါေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္ပါသည္၊
Free Burma activists take to the streets in S’pore: Watch Video here
Following Monday’s peaceful but small demonstration along Orchard Road by a group of nine students, a string of similar activities sprung up around town today.
In what could be one of the largest street gathering by activists in recent years, over 40 Burmese nationals living in Singapore came together outside Orchard Parade Hotel in a peaceful protest against the junta.
Earlier in the day, four Singaporeans marched towards the summit venue holding a petition, while a member of an opposition party was led away by police in a separate incident.
Claire Huang reports.
Duration: 3 min 41 secs


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: