တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

အမွတ္(၆)စစ္ဆင္ေရး ဗ်ဴရိုဦးစီးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္၏ လွ်ပ္တျပက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္ ေနာက္ကြယ္အေၾကာင္းမ်ား

၁၂၊၅၊၂၀၀၇။

အလယ္ပိုင္း တိုင္းမွဴးဘ၀မွ မ်ားမၾကာမွီက အမွတ္(၆)စစ္ဆင္ေရး ဗ်ဴရိုဦးစီးမွဴး အျဖစ္ ရာထူးတက္လာေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ အစြန္ဆံုး ေမာင္ေတာျမိဳ႕သို႕ ဒီဇဘၤာလ ၂ ရက္ေန႕က လွ်ပ္တျပက္ေရာက္ရွိလာျပီး ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

သူေရာက္ရွိ လာမွဳႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေမာင္ေတာတြင္ သတင္း ျဖစ္ေပၚေနသည္မွာ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နိုင္ငံတြင္ ေလေဘးအကူအညီေပးရန္ အေမရိကန္ စစ္ေသဘၤာမ်ားႏွင့္ ေလယ်ဥ္တင္ သေဘၤာမ်ား ေရာက္ရွိ ေနမွဳအေပၚ ကို္ယ္တိုင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန္ႏွင့္ မည့္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေနသည္ကို ကို္ယ္တိုင္ စီစစ္ရန္ အတြက္ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္မွာ နယ္စပ္ တေလ်ာက္ရွိ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူး သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့မွဳမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဒီဇဘၤာလ ၁ ရက္ေန႕ ညဥ့္အခ်ိန္တြင္ နစက ဌာနခ်ဳပ္ ေမယုရိပ္သာတြင္ ျပဳလုပ္ေသာနစက တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုစဥ္ နိုင္ငံျခားက်ဴးေက်ာ္မွဳမ်ား ေပၚေပါက္ေကာင္း ေပၚေပါက္လာနိုင္သျဖင့္ နယ္စပ္ အေျခအေနမ်ားကို သတိအေနအထားျဖင့္ ေစာင့္ၾကပ္ရန္ႏွင့္ နယ္စပ္တြင္တဘက္နိုင္ငံႏွင့္ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေရး အတြက္ အထူး သတိထား ေရွာင္ရွားၾကရန္လည္း မွာၾကားခဲ့သည္ဟု နစကမွ လာေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။
အလားတူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေဇာ္သည္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕ အေျခစုိက္ စကခ ၁၅ ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ အေျခစုိက္ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႕မ်ား လက္ေအာက္ရွိတပ္သားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၎အျပင္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိစဥ္ အသစ္တည္ေဆာက္ေနေသာ ေတာင္ျပိဳ ျမိဳ႕သစ္သို႕ သြားေရာက္ခဲ့ျပီး စံျပေက်းရြာသား ၇၂ ဦးအပါအ၀င္ အစိုးရ၀န္ထမ္း အမ်ားအျပားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုစဥ္အတြင္း နတလ စံျပေက်းရြာသားမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ နတလ စံျပေက်းရြာမ်ား တည္ေဆာက္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျပီး ဗမာျပည္မဘက္လာေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားက ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ လာေရာက္ အေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ မ်ိဳးေစာင့္တရားမ်ား လက္ကိုင္ထားျပီး ေနထိုင္ၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အခန္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ၀န္ထမ္း တဦးကေျပာသည္။

နိရဥၥရာ သတင္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: