တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

ဖဲြ႕စည္းပံုဥပေဒကို ကန္႕ကြက္ရန္ ကခ်င္ေက်ာင္းသားမ်ား လံႈ႕ေဆာ္

သတင္း သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ယက္

Tuesday, 25 March 2008 22:25

လံႈ႕ေဆာ္စာတြင္ အတင္းအဓမၼ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္အတည္ျပဳ လူထုဆႏၵခံယူပဲြအား ကန္႕ကြက္မဲေပးၾက၊ ကခ်င္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဟု ေရးသားထားကာ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ေအဖိုးစာရြက္ အေစာင္ ၅၀၀ ႏွင့္ ၀ိုင္းေမာ္တြင္ အေစာင္ ၁၀၀ခန္႕ ကပ္ခဲ့သည္ဟု ယင္းလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့သူ ေက်ာင္းသားတဦး က ေျပာသည္။
ဤလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုသည္ ေမလတြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ လူထုဆႏၵခံယူပဲြအတြက္ ျပတ္သား ဆံုး ျဖတ္ ခ်က္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာသည္။
“ကပ္တာကို သူတို႕ သေဘာက်တယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္မာသြားတာေပါ့။ အစတုန္းကေတာ့ နအဖ လုပ္တာကို လံုး၀မႀကိဳက္ဘူး။ လုပ္တာမဟုတ္ဘူးဆိုတာလည္း သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႕က ဘယ္လို တုံ႕ျပန္ရင္ေကာင္းမလဲ သူတို႕ဘက္က ေ၀၀ါးေနတာေလ။ တကယ္လို႕ ကန္႕ကြက္မဲေပးရင္ အေရးယူ လာမလား၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္တို႕၊ ေနရပ္လိပ္စာတို႕ ထည့္ရတဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႕ကုိမ်ား ဖမ္းလာမ လား၊ အဲလိုမ်ိဳးသူတို႕က စိုးရိမ္ေနတာေလ။ အခုက က်ေနာ္တို႕ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ကန္႕ကြက္မဲ ေပးမွဘဲ က်ေနာ္တို႕က ဒီတိုက္ပဲြမွာ ေအာင္ျမင္ မွာျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ခါက်ေတာ့ သူတို႕က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တခုကို ရသြားတာေလ။ ”
လံႈ႕ေဆာ္စာမ်ားကို ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္၊ ကြန္ျပဴတာေကာလိပ္၊ ျမစ္ႀကီးနားေစ်း အမွတ္(၁) ႏွင့္(၂)၊ ရန္ႀကီး ေအာင္ ႏွင့္ ဒူကေထာင္ မနက္ခင္းေစ်းမ်ား၊ ဘူတာရံု၊ ျမစ္ႀကီးနား(၁၄)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ျပင္ရိွ ေက်းရြာေလးရြာတြင္ တၿပိဳင္တည္း ကပ္ခဲ့ၿပီး ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕ရိွ ရပ္ကြက္၆ခုတြင္ ကပ္ခဲ့ၾကသည္။
ကခ်င္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢက ယခုကဲ့သို႕ လံႈ႕ေဆာ္စာကပ္သည့္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တစံု တရာ အဖမ္းအဆီးမရိွခဲ့ေသာ္လည္း ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ရဲႏွင့္ စစ္တပ္မ်ားကို လံုၿခံဳေရး ခ်ထားခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢသည္ ျမစ္ဆံုေရကာတာဆန္႕က်င္ေရး၊ အစိုးရ ဆန္႕က်င္ေရးစာမ်ား မ ၾကာခဏဆိုသလို ေဒသတြင္း ျဖန္႕ေ၀ေနသည့္ အဖဲြ႕လည္း ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: