တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

အပစ္ရပ္အဖြဲမ်ား လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ ျပန္၀င္ရန္ အက္စ္အက္စ္ေအ တိုက္တြန္း

ခြန္ေအာင္ျမတ္ (သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ယက္)
မတ္လ ၂၈ ရက္
၂၀၀၈ ခုႏွစ္

လူထုဆႏခံယူပြဲကို အပစ္ရပ္အဖဲြမ်ားက ေထာက္ခံလွ်င္ လက္နက္ခ်ရမည့္ အေျခအေန ႏွင့္ မလဲြမေသြ ကံဳက ရမည္ျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို လက္နက္ကိုင္ အဖဲြအစည္းမ်ားအားလံုး စုေပါင္း တုိက္ပဲြ၀င္ ေျဖရွင္း ရန္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီက တိုက္တြန္းလိုုက္သည္

ယင္းသို တိုက္တြန္းရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေတာင္ေရးေကာင္စီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္ မွဴစိုင္းေလာင္၀္စိုင္းက ယခုလိုေျပာသည္

အခုကာလမွာဆိုရင္ သူတိုအတြက္ဟာ အခ်ိန္သိပ္မရွိသလိုျဖစ္ေနပါတယ္ ဥပမာ ဒီေရြးေကာက္ပြဲ ပီးသြားပီဆိုရင္ ဒီ ငိမ္းအဖြဲေတြျဖစ္တဲ့ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးေတြျဖစ္တဲ့ သူတို အခန္းကဟာ သူတို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို လိုအပ္ပါပီ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္မယ္ဆိုရင္ သူတိုျပဌာန္းလာမယ့္ ဥပေဒကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ တပ္မေတာ္ တခုထဲသာ ရွိရမွာပါ ဒီလိုဆိုရင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခ်င္ တယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္တြင္းကို ၀င္ေရာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ဒါမွမဟုတ္လိုရွိရင္ ရဲတပ္ဖြဲမွာ ၀င္ေရာက္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္ သူတိုတပ္နာမည္ကိုလည္း ေဖ်ာက္ပစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ အဲဒီေတာ့ ဒီလို အျဖစ္ခံမွာ လား ကိုယ္ကလက္နက္ကိုင္ေဆာင္ပီးေတာ့ ကိုယ္ရယူလိုတဲ့ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကို ျပန္ပီးေတာ့ တုိက္ ယူမွာလား အဲဒီ လမ္းႏွစ္လမ္းကို သူတိုေရြးခ်ယ္ရေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေကာင့္ က်ေနာ္တိုက သူတိုကို အဲဒီလို ပံုစံမ်ဳိးနဲ တုိက္တြန္းထားတာပါ ခင္ဗ်ား

ျမန္မာစစ္အစိုးရ အေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျပည္သူဆႏႏွင့္ အညီ ေရးဆဲြထားျခင္း မဟုတ္သလို ၁၉၉၀ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုက ေရစီအဖဲြခ်ဳပ္တို ပါ၀င္ေရးဆြဲျခင္း မရိွဘဲ စစ္အာာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေရး အတြက္သာ ရည္ရြယ္ ေရးဆဲြ ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေတာင္ေရးေကာင္စီက သံုးသပ္သည္

စစ္အစိုးရကအတည္ျပဳရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ယင္းအေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ အာမခံခ်က္ မရိွေသာေကာင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေတာင္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ယင္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္မွတပါး အျခားေရြးစရာ မရွိဟု ဗိုလ္မွဴးစိုင္းေလာင္၀္ စုိင္းက ေျပာသည္

က်ေနာ္တို ဥကကီး ေျပာထားတာကေတာ့ က်ေနာ္တို ႏုိင္ငံေရးပံုသာန္နဲ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ မယ္ဆိုရင္လည္း လြတ္ေတာ္မွာ က်ေနာ္တိုေနရာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရႏုိင္မလဲ ဒီေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ပံုသာန္နဲ လြတ္ေတာ္ အတြင္းမွာ တုိက္ပြဲ၀င္မယ္ဆိုရင္လည္း အဲဒီနည္းက က်ေနာ္တိုအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး က်ေနာ္တိုမွာ ေရြးစရာလမ္းဆိုတာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ပီးေတာ့ ေတာ္လွန္တုိက္ခိုက္တဲ့ နည္းလမ္းတလမ္းသာ က်ေနာ္တိုအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးလို က်ေနာ္တို ဥကကီးက ညႊန္ျပထားပါတယ္ခင္ဗ်ား။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ျမန္မာစစ္အစိုးရ က အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းမရိွ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲမ်ားကို ဒုတိယအကိမ္ ထပ္မံ အလိမ္မခံကရန္ ၄င္းတို႔၏ကညာခ်က္တြင္ ေထာက္ျပသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက စစ္အာာရွင္စနစ္အား ဖိဳဖ်က္ရန္ အေျခခံဥပေဒအား ဆန္က်င္ဆႏျပရန္ လိုအပ္ေကာင္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေတာင္ေရးေကာင္စီက တိုက္တြန္းထားသည္

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေတာင္ေရးေကာင္စီသည္ ျမန္မာျပည္ရိွ ႏိုင္ငံေရးျပနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေတြဆံု ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ အစဥ္တစိုက္ေတာင္းဆိုခဲ့ပီး ယမန္ႏွစ္ အတြင္းက ေတြဆံုေဆြးေႏြးရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ မေရာက္လာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: