တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားႏွင္႔ယဥ္ေက်းမွဳအခြင္႔ေတြကုိထည့္သြင္းေရးသားထားေပမဲ့ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ စနစ္တက်ပိတ္ပင္တားျမစ္၊ဖ်က္စီးေနတယ္၊

Difficult for ethnics to teach their languages: MNDF

Thu 10 Apr 2008
IMNA (လြတ္လပ္ေသာမြန္သတင္းေအဂ်င္စီ)

Ethnics are finding it extremely difficult to teach their languages despite the Burmese regime’s draft constitution providing for rights of ethnics in its charter, a Mon National Democratic Front (MNDF) member said at the 16th closing ceremony of Summery Mon Literature and Culture school.
Today over 6,000 Mon people joined the closing ceremony of Mon Summery School for more than 9,000 students in Mudon Township in Kalawthut village. Literature leader, Ajar Parlita and other senior abbots joined the ceremony.

Dr Min Kyi Winn, joint-secretary of the MNDF and also chairman of the Mon Literature and Culture Committee in Mudon Township, said that there are no schools and no rights to teach ethnic languages in Burma and that’s why they must have the opportunity.

“We face problems if we implement teaching of ethnic languages because it is disallowed by the Burmese government,” said Dr Min Kyi Winn.

According to the Burmese draft constitution, people are free to speak, practice literature, culture, language, religion, and tradition without affecting each other.

Due to lack of freedom, ethnics teach their languages in the Buddhist monasteries as summer schools.

Dr Min Kyi Winn said at the closing ceremony of the Mon summer school in Mudon Township Mon State that it depends on ethnics to teach ethnic languages in the long run.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: