တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသ

တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ဒီလုိအၾကပ္ကုိင္ျပီးေထာက္ခံခုိင္းေနျပီ၊


စစ္အစုိးရ၏လူထုဆႏၵခံယူပြဲကုိ ေထာက္ခံရမည္၊မေထာက္ခံဘူးဆုိရင္ အဖမ္းခံရမယ္ဆုိတဲ႔ျခိမ္းေျခာက္မွဳအသံမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေနရာအႏွံ႔မွာ ၾကားေနရ၊ မြန္ျပည္နယ္မွာလဲ ကန္႔ကြက္မဲေပးရင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ထပ္ၾကာအုံမယ္၊ကန္႔ကြက္မဲေပးသည့္လူကုိ စစ္ေဆးခံရမယ္ လုိ႔ လူထုေတြကုိ ျခိမ္ေျခာက္ေျပာၾကား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ျမိတ္ၾကီးနားမွာလဲ လူထုအစည္းအေဝးတစ္ခု အတင္းေခၚခုိင္းျပီး ေထာက္ခံမဲ(-)ဘယ္လုိေပးရမည္ဆုိတာကုိသာရွင္းျပျပီး ကန္႔ကြက္မဲ(x) ဘယ္လုိေပးရမည္ဆုိတာကုိေတာ့ မရွင္းျပသြားခဲ့ပါဘူး၊ရခုိင္ျပည္နယ္၊ေမာင္ေတာ္ျမဳိ႔မွာလဲ ကန္႔ကြက္မဲမထည့္ဖုိ႔၊ကန္႔ကြက္မဲထည့္ရင္ ေနာက္ထပ္ျပီး တုိင္းျပည္၏အၾကပ္အတည္းနဲ႔ရင္ဆုိင္ရအုံမည္လုိ႔ လူထုေတြကုိ လိမ္ညာလွည့္ျဖားေနျပန္၊ ဒီလုိျခိမ္ေျခာက္မွဳအသံမ်ား ႏွင္႔ေကာက္က်စ္တဲ့အက်င္႔စရုိက္မ်ားကုိ ၾကားသိရတဲ့အခါ ျမန္မာျပည္မွာ ဘာဘဲလုပ္လုပ္ အကယ္၍တရားမွ်တမွဳမရွိရင္ တုိင္းျပည္၏ျပႆနာကုိ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ဘဲၾကာၾကာ၊ ကမၻာတစ္သိန္းအထိၾကာပါေစ၊ ငါတုိ႔တုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ လုံးဝလက္မခံၾကဖုိ႔ ေဆာ္ၾသပါသည္၊
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: