တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား


တုိင္းရင္းသားအသံ

ေကအဲန္ယူဥကၠ႒ေစာဘသင္းစိန္းကြယ္လြန္သြားတဲ့အတြက္က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ကရင္ျပည္သူလူထုမ်ားနဲ.အတူတုိင္းရင္းသားအသံမွထပ္တူထပ္မွ်ဝမ္းနည္းေၾကကြဲပါေၾကာင္း၊မျပီးဆုံးေသးတဲ့ေတာ္လွန္ ေရးတုိက္ပြဲကုိလည္းေအာင္ပြဲရတဲ့ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ေျပာၾကားပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: