တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတစ္ဝုိက္ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ထိဖြယ္ရာရွိ

မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွာ ေမလ ၂၉၊၃၀၊၃၁၊ သုံးရက္အတြင္းမွာ ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္း တုိက္ခိုက္ဖြယ္ရာရွိသည္ဟု စစ္အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက လူထုအား သတိေပးေၾကညာသြားပါသည္၊ စစ္အစုိးရေၾကညာသြားျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ လူထုေတြက ေၾကာက္ရြံ.ေနၾကပါသည္၊ ဒါေပမဲ့၊ အလိမ္စကားမုသာဝါဒီကုိသာ သုံးေလ့ရွိေသာဗမာ့စစ္အစုိးရတုိ.၏စကားကုိမြန္လူထုအမ်ားစုကမယုံၾကည္ၾကေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။


သတင္းကုိးကားခ်က္။

လြတ္လပ္ေသာမြန္သတင္းေအဂ်င္စီ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: