တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကည္မ်ားအတြက္ ရိကၡာ ထက္၀က္ေလ်ာ့ဖြယ္ရွိ

သီတာထြန္း
ေမလ ၂
ရက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္

ႏိုင္ငံတကာမွ အလွဳေငြမ်ား ဆက္လက္ရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနမကာင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကသည္မ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ရိကာကို လာမည့္ သဂုတ္လမွစ ထက္၀က္ခန္ေလ်ာ့ခ်ဖြယ္ရွိသည္ဟု ဒုက သည္မ်ားအား ရိကာေထာက္ပံ့မေပးေနသည့္ အဖြဲစည္းက ေျပာသည္

ဒုကသည္မ်ားအတြက္ ပုံမွန္ရရွိေနက် အလွဳေငြမ်ား မရရွိမွုဳေကာင့္ ဒုကသည္ စခန္းအတြင္း အစားအေသာက္ ရိကာမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ အစီအစဥ္ရွိေကာင္း ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ညႊန္႕ေပါင္းအသင္း (TBBC) တာ၀န္ခံ ရွယ္လီ ေသာမ္ဆင္ ကေျပာသည္

အခု ဆန္ျပနာ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္ေငြေကးေတာင္းခံ ရွာေဖြလိုမရခဲ့ဘူး ဆိုရင္ က်မ တို အေနနဲ ေပးေနတဲ့ရိကာကို တ၀က္အထိေလ်ာ့ခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုကသည္ေတြ အေနနဲ သူတို ေနစဥ္ လိုအပ္တဲ့ အစားအစာရဲ့ တ၀က္ပဲ ရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။”

ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္လည္း ေငြေကးအခက္အခဲမ်ားေကာင့္ ျခင္ေထာင္ ေစာင္ႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစည္းအခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ရသည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္

ရိကာေလ်ာ့ခ်မွဳႏွင့္ ပတ္သက္ မဲေဆာက္ျမိဳအနီးရွိ မယ္လဒုကသည္စခန္းေကာ္မတီ၀င္ တဦးက က်ေနာ္ တိုေတြက တကယ္တမ္း ရိကာအျပည့္မရဘူး ရိကာေလ်ာ့မယ္ ဒီ တလ ႏွစ္လေတာ့ ခ်ိဳးျခံျပီး ေတာ့ စားလိုရတာေပါ့ ဒါေပမဲ့ ေရရွည္ဆိုလိုရွိရင္ေတာ့ ဒုကသည္ေတြကလည္း အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ ေနတာကိုး။ အဲဒီ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနတာကို သြားမတတ္ လာမတတ္နဲ႕၊ သြားေတာ့လည္း အလုပ္ သြားလုပ္ေတာ့လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မွ မရပဲ အခက္အခဲေတာ့ ရွိတာေပါ့။” ဟု ေျပာသည္

မည္သည့္ ပစည္းမ်ားကို မည္သိုေလ်ာ့ခ်မည္ဆိုသည္ကို တရား၀င္ စာျဖန္ထားသည္ဟု လည္း ၄င္းက ေျပာ သည္

ထိုသို ေငြေကးအခက္အခဲမ်ားေကာင့္ ရိကာမ်ား ေလ်ာ့ခ်ပါက ဒုကသည္ေတြ စခန္းအျပင္ထြက္ျပီး အစား အစာ ရွာေဖြတာေတြ အလုပ္ရွာေဖြတာေတြ ေတြလာရနိုင္ ပါတယ္။ ျပနာကေတာ့ လတ္တေလာ ထိုင္းနိုင္ငံရဲ မူ၀ါဒအရ ဒုကသည္ေတြကို အလုပ္လုပ္ခြင့္ မျပဳထားပါဘူး။ စခန္းအျပင္မွာေတြတဲ့ ဒုကသည္ေတြကို တရားမ၀င္ အလုပ္သမားေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရနိုင္ပါတယ္ စခန္းထဲမွာေတာ့ အဟာရခ်ဳိတဲ့သူေတြ တိုးပြားလာတာ ေတြလာရပါလိမ့္မယ္ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ကေလးေတြ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေတြ နိုတိုက္မိခင္ေတြနဲ သက္ကီးရြယ္အိုေတြဟာ အဟာရခ်ဳိတဲ့မွဳနဲ ကံဳ လာနိုင္ ပါတယ္ က်န္းမာေရး အေျခအေနေတြလည္း နိမ့္က်လာပါလိမ့္မယ္။” ဟု ဒုကစခန္းမ်ား တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲကံဳလာနိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ရွယ္လီေသာမ္ဆင္ က ေထာက္ျပသည္

ဒုကသည္မ်ား စခန္းျပင္ပထြက္ျပီး သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္စဥ္ အဖမ္းခံရပါက ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရျခင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံသိုျပန္ပိုျခင္း အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး ေခါင္းပုံျဖတ္ ခံရျခင္းမ်ားလည္း ကံဳရႏိုင္သည္ဟု သူမက ေျပာသည္

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တေလွ်ာက္တြင္ ဒုကသည္ စခန္း (၉)ခုရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ထြက္ခြာ လာကေသာဒုကသည္ေပါင္း တသိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ ေနထိုင္ခိုလံေနကသည္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: