တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ရြာငယ္မ်ား ရြာႀကီးသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္း ၃ ရက္သာ အခ်ိန္ေပး

သတင္း သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း
Tuesday, 17 June 2008 11:02

ွ်မ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း နမ့္ဇန္ျမိဳ႕နယ္ ေနာင္ဟီးေက်းြာအုပ္စုမွ ြာ ြာအား ြာတည္းအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္းသျဖင့္ ြာသားမ်ား အခက္ ေတြေနေကာင္း နယ္စပ္ေရာက္ နမ့္ဇန္ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္

ပီးခဲ့သည့္ တန္ခူးလက လဲခ်ားအေျခစုိက္ နအဖစစ္တပ္သည္ နမ့္ဇန္ျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္မွ ြာသုံးြာ ြာသူကီးအား ဆင့္ေခၚ စစ္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ မ်က္ေျခမျပတ္ေသာ ေနရာသို ေျပာင္းေရႊ႕ စုေပါင္းေနခုိင္းသည္ဟု ဆုိ၏။

နမ့္ဇန္ျမိဳ႕နယ္ ေနာင္ဟီးအုပ္စု က ၀မ့္ပန္ခမ္ ၀မ့္နမ့္ပါလမ္ ၀မ့္ဆီေကာင္ ြာ ြာကုိ ၀မ့္လုံေနာင္၀ုိမွာ စုခုိင္းတာ ရက္ဘဲ အခ်ိန္ေပးတယ္ ပီးေရႊ႕ခုိင္းတယ္ တခ်ဳိဆုိရင္ လယ္ထဲယာထဲ အသီးအႏွံေတြယူဖုိအခ်ိန္ေတာင္ မရဘူး ြာသားေတြ ေတာ္ေတာ္ေလး အခက္အခဲ ျဖစ္တာေပါ့ အဲဒါ ကဆုန္လဆန္း ၁၃ ရက္က အမိန္ က်တယ္ ကဆုန္လျပည့္ အပီး ေျပာင္းရတယ္ေလ ဟု နယ္စပ္ေရာက္ နမ့္ဇန္ေဒသခံ က ေျပာ၏။

နအဖစစ္တပ္မွ ယခုေျပာင္းခုိင္းေသာ ေနာင္ဟီးအုပ္စု ၀မ့္ပန္ခမ္ြာ ၀မ့္ဆီေကာင္ြာတုိသည္ အပစ္ရပ္ ပအုိ၀္းျဖဴ ဦးေအာင္ခမ္းထီ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမမွြာမ်ားျဖစ္သည္


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: