တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ထုိင္းႏုိင္ငံေရးအင္မတန္ရွူပ္ေထြေနျပီ၊ စကားမ်ားေသာ ေမ်ာက္အုိးၾကီး လုိ.လူသိမ်ားတဲ့ စမက္စြန္ထရဝစ္ ႏွဳတ္ထြက္ရမလုိ.

ဒီမုိကေရစီအတြက္ျပည္သူ.မဟာမိတ္အဖြဲ.ေတြက အစုိးရေဂဟာ ဆီသုိ. ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ခ်ီတက္ဖုိ. ဆုံးျဖတ္ထားလုိက္ျပီ၊ သူတို.၏ လုံးျခဳံေရးအေစာင့္မ်ားလည္ ပါဝင္ေနေတာ့၊ ဆႏၵႃပသူမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ. တစ္ဖြဲ.စီး ကုိ ဆယ္ေယာက္ျဖင့္ေစာက္ေရွာက္ခုိင္းတာပါ၊ အစုိးရေဂဟာဆီသုိ. ရတဲ့နည္းနဲ. ခ်ီတက္လုိ.ေရာက္ေအာင္ဆုိျပီး ေလွေတြလည္ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။Bangkok – The People’s Alliance for Democracy (PAD) issued its 14th statement, saying the march to the Government House would be based on peace.

The PAD confirmed the march would be without weapons and there would be no seizure of the Government House.

The group said the march to the Government House was like a charity walk.

It was reported that the government’s ill-wishers would possibly mess the demonstration up.

The atmosphere of the rally ran smoothly and peacefully this morning.

The PAD’s security guard teams rehearsed taking care of the demonstrators. There are ten guards in each team.

About ten paddle boats were prepared in case they could be used to cross the Padung Krungkasem Canal to reach the Government House.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: