တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ေကအန္င္းယူအား အေမရိကန္ႏုိင္ငံအေျခစုိက္ေသာ ပုဂၢလိကတစ္ခ်ဳိ.၏ စစ္ေရးအရ ေထာက္ပံ့ေလ့က်င့္ေပးေနတယ္ဆုိသည့္သတင္းအေပၚ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: