တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ဝါဆုိဝင္ကာလမေရာက္ခင္ ရန္ကုန္မွာရွိသည့္ ဘုန္းဘုန္းေတြကုိ ႏွင္းထုတ္ေနျပီ

(ကာအုိဝါအုိသတင္းမွ ကုိးကားသည္)

ရန္ကုန္ျမိဳ.မွာ စာေပက်မ္းဂန္း ေလ့လာသင္ၾကားႏုိင္ရန္ နယ္အသီးသီးမွ တက္လာေသာဘုန္းဘုန္းမ်ားကုိ ဝါဆုိမဝင္ခင္ ကုိယ့္ရပ္ရြာေဒသသုိ. ျပန္ၾကြၾကပါရန္ နအဖအာဏာပုိင္မ်ားက လုိက္လံႏွင္းထုတ္ေနသည္။ ယခုဆုိရင္၊ ေမာ္လျမဳိင္ျမိဳ.မွာ ရွိသည့္ စိန္းမမေက်ာင္း၊ ရဲေက်ာင္း၊ ဆင္ျဖဴေက်ာင္းေတြမွာ ရန္ကုန္မွ ျပန္ၾကြလာေသာ သံဃာေတာ္မ်ား အပါးေပါင္း (၁၀၀)ေလာက္ရွိေနျပီ ဟု သိရွိရပါသည္။

ဝါဆုိကာလဆုိသည္မွာ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းထဲမွာ ပင္ေနထုိင္ရျပီး အေရးၾကီးေသာ ကိစၥမရွိရင္ အျပင္သြားလာခြင့္ကုိဝိနည္းအရ ပိတ္ပင္ထားပါသျဖင့္ သုံးလအတြင္းမွာ ဗုဒၵစာေပက်မ္းဂန္းမ်ားကုိ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

နအဖအာဏာပုိင္မ်ားအေနနဲ. ယင္ကဲ့သုိ. လုပ္ေဆာင္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းဟာ (၈၈၈၈)ေလလုံးႏွစ္ပတ္လည္ေန.ႏွင့္ မႏွစ္တုန္က ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္းေရးႏွစ္ပတ္လည္ေန.မ်ားတြင္ အုံၾကြမွဳထပ္ျဖစ္လာမွာကုိ စုိးရိမ္းေနျပီး ျမဳိ.ေပၚမွာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ဦးေရေလ်ာ့က်သြားေအာင္လုပ္သည္ ဟု ရန္ကုန္ရွိ သံဃာတစ္ပါးကမိန္.ၾကားပါသည္။

ထုိ.အျပင္၊ဂ်ဴလုိင္လမွစ၍ တစ္အိမ္တြင္ လူဆယ္ေယာက္ထက္ ဧည့္ခံလုိ.မရသည့္အေၾကာင္း၊ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ဧည့္သည္(၅)ေယာက္ထက္ခြင့္မျပဳသည့္အေၾကာင္း အာဏာပုိင္တုိ.အမိန္.ထုတ္ျပန္ထားသည္ ဟုရန္ကုန္ကျပန္ၾကြလာေသာ သံဃာတစ္ပါးက မိန္.ၾကားပါသည္။


Monks forced home from Rangoon

News Kaowao News
Thursday, 03 July 2008
Burmese military junta authorities have been forcing local monks studying in Rangoon to go back to their home town monasteries before the beginning of the Waso lent period. Over 100 monks have now arrived at monasteries in their hometowns, including the Ye, Sein Ma Ma and Sin Phyu monasteries.

Rangoon authorities last week ordered monasteries to send home monks who had lived there for a short time. The order stated that those monks must be told to go before the Waso lent period.

In keeping with Buddhist teachings, every monk must reside in the monastery in the beginning of the Waso lent period, during which they are not permitted to travel outside the monastery without permission from their head monks.

Monks from Bahan Township, near the Shwe Dagon Pagoda, told Kaowao that these measures were most likely aimed at reducing the number of monks in Rangoon and to separate them before August. August this year marks 20 years of the ’88 uprising’ of 1988, while September will mark one year of last year’s ‘Saffron Revolution’.

According to newly arrived monks in Moulmein from Rangoon, the authorities ordered monasteries to house no more than 10 registered monks and guests. Township authorities in Rangoon will let only five guests stay at each monastery, and not allow any regional monks to begin their studies in Rangoon from July.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: