တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ဂ်ဳလုိင္လ(၁၇) ရက္ေန.က်ရင္ ႏုိင္ယကၡ(ခ)ကုိေနဝင္ ႏွင့္ ႏုိင္ခ်ိမ္းဂကူ(ခ)ကုိမ်ဳိးေသြးတုိ.မတရားေထာင္ခ်ခံရတာ(၅)ႏွစ္ေျမာက္ေတာ့မည္၊

ႏုိင္ခ်ိမ္းဂကူ(ခ)ကုိမ်ဳိးေသြး


For more information of Nai Yakkha and Nai Cheam Ga Kao, please go to and sign for petition here


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: