တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
စစ္တပ္ပုိင္ေသာတုိင္းျပည္ျဖစ္ေအာင္ၾကဳိးပမ္းေနသည့္ သန္းေရႊတုိ.အုပ္စုကုိ ဟစ္တလားသမိုင္းသင္ေပးၾကေလာ့

သွ်မ္းျပည္၌ နအဖစစ္တုိင္းတစ္တုိင္း ထပ္တုိးခ်ဲ႕မည္ဟု သတင္းထြက္

User Rating: / 1
PoorBest
သတင္း သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း
Written by S.H.A.N
Friday, 25 July 2008 13:13

သဋမ္းျပည္အေပုိင္း နအဖတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တစ္တုိင္း ထပ္မံတုိးခ်ဲမည္ဟု သတင္း ထြက္ေနေကာင္း က်ဳိင္းတုံသတင္းရပ္ကြက္က ဆုိပါသည္

ဂ်ဴလုိင္လလယ္က တီးတုိးသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ပီး ဘယ္ေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ကုိ မသိရေသးေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္ ဗဟုိစစ္ုံးခ်ဳပ္ လပတ္ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိ၏။

မုိင္းဆတ္ျမိဳ႕မွာ ုံးစုိက္မယ္လုိ သတင္းထြက္ေနတယ္ မုိင္းဆတ္ေျမာက္ဘက္ မုိင္းျပင္းကေန မုိင္းဆတ္အေေတာင္ဘက္ ဟုိမိန္းျမိဳ႕နယ္ခြဲ အပါအ၀င္ ကယားနယ္စပ္အထိ ထိန္းခ်ဳပ္မဲ့ သေဘာဘဲ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အသစ္ ဖြင့္မယ္ ဆုိတာေတာ့ အလားအလာ ရာခုိင္ႏန္း ပုိမ်ားတယ္။ ဘယ္ေတာ့ စလုပ္မလဲ။ နာမည္ ဘယ္လုိေပးမလဲေတာ့ မသိဘူးဟု ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၀င္ေဟာင္း က်ဳိင္းတုံသား စီးပြါးေရးသမား တစ္ဦးက ေျပာျပသည္

နအဖ ဖြဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ ပုဒ္မမ်ားအရႏွင့္ ၂၀၁၀ ေြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကိတင္ျပင္ဆင္မအတုိင္း သံလြင္အေဖက္ျခမ္း အပစ္ရပ္ ၀တပ္ဖြဲ အထူးေဒသ ႏွင့္ မုိင္းလား အပစ္ရပ္အထူးေဒသ အဖြဲတုိအား လက္နက္တ္ တပ္ုပ္ရန္ ဖိအားေပးေရးအတြက္ အင္အားျဖည့္ အသင့္ျပင္ထားျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေကာင္း မုိင္းဆတ္ မုိင္းတုံျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ထုိင္းနယ္စပ္ အကားွိ ၁၇၁ စစ္ေဒသ UWSA – ၁၀ တပ္ရင္းေက်ာ္ တပ္မဟာ ၄၁၄ ၂၅၁၈ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ တစ္ခုလုံးႏွင့္ SSA-S ွ်မ္းတပ္တုိအား ရင္ဆုိင္ရန္လည္း စစ္ေရးျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေကာင္း – သွ်မ္းေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ သုံးသပ္က၏။

အဲဒီမွာ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သစ္ တစ္ခု တကယ္ခ်ဲျဖစ္ရင္ေတာ့ ဟုိမိန္းျမိဳ႕နယ္ခြဲလည္း မုိင္းဆတ္ခုိင္ေအာက္ ဆြဲထည့္ဖုိ အလားအလာမ်ားမယ္ ွ်မ္းျပည္ထဲမွာတင္ စစ္တုိင္း တုိင္း ျဖစ္သြားမယ္ အပစ္ရပ္အဖြဲေတြလက္နက္ကုိင္ တုိက္ေနဆဲအဖြဲေတြ အတြက္ ရင္ေလး ရတာေပါ့ ေဒသခံလူထုလည္း ဖိႏွိပ္မအမ်ဳိးမ်ဳိး ခံရဖုိမ်ားမယ္။ စား၀တ္ေနေရး ပုိပီး က်ပ္တည္းလာမယ္ဟု တိဂံတုိင္းအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ၀င္ဆန္သည့္ အဆုိပါ ဗကပေဟာင္း လုပ္ငန္းွင္က ဆုိပါသည္

စစ္တုိင္းအသစ္ ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ မုိင္းဆတ္ခုိင္တြင္ မုိင္းဆတ္ မုိင္းျပင္း မုိင္းတုံုျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မုိင္းကုတ္ ပုံပါက်င္ ျမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ား ပါ၀င္၏။ အေေျမာက္ႏွင့္ အေဘက္ဂြင္မ်ားကုိ က်ဳိင္းတုံတိဂံစစ္တုိင္းုံးမွ တသီးတျခား ပုိင္ႏုိင္စြာ ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေစရန္ ပုိင္းျခား ခြဲထုတ္လုိသျဖင့္ စစ္တုိင္းအသစ္ တုိးခ်ဲျခင္းျဖစ္မည္ဟု ဆုိသည္

မဆလေခတ္က ျမန္မာတျပည္လုံး တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၁၀ တုိင္းသာွိေသာ္လည္း န၀တေခတ္ ကမ္းုိးတမ္းတုိင္းႏွင့္ တိဂံတုိင္း တုိင္း ထပ္မံ တုိးခ်ဲ လုိက္သျဖင့္ ၁၂ တုိင္း ျဖစ္လာ၏။ နအဖလက္ထက္ ပ်ဥ္းမနား ကပ္ေျပး ေနျပည္ေတာ္သုိ တပ္ေျပာင္းေရႊ႕ႀကပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ ဗဟုိစစ္တုိင္းခ်ဳပ္ဟူ၍ ထပ္တုိးျပန္သျဖင့္ ၁၃ တုိင္းျဖစ္လာ၏။ မုိင္းဆတ္ တစ္တုိင္း ထပ္တုိးပါက စုစုေပါင္း တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၁၄ တုိင္း ွိမည္ ျဖစ္သည္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: