တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဖန္းတဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္သုံး ကြန္ပ်ဴတာမ်ားထဲသုိ. ေဖာက္ထြင္းခုိးၾကည့္သူ ျဗိတိန္ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးအေရးယူခံရမည္

ၠ(ဤ သတင္းေဆာင္ပါးကုိ ဖတ္ျပီရင္ အင္တာနက္ မွာ Hack လုပ္သူမ်ားႏွင့္ တရုတ္ထုတ္ ေဆာ့ဝယ္လ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျပီး သူမ်ား၏ဝက္ဆုိက္မ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ဖ်က္စီးေနသူမ်ားအတြက္သတိထားၾကပါ၊)

သံတမန္အခြင့္အေရးအရကင္းလြတ္ခြင့္ရႏိုင္သည့္ဘဝ၏သက္ေသခံအေထာက္အထားကုိရွာေဖြရန္ ဖန္းတဂြန္ႏွင့္ နာဆာဌာနမ်ားသုံးကြန္ပ်ဴတာမ်ားထဲသုိ.ေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္သည့္အေၾကာင္းကုိဝန္ခံခဲ့တဲ့ ျဗိတိန္ႏုိင္ငံသား ကြန္ပ်ဴတာေဖာက္ထြင္းခုိးၾကည့္သူ၏အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ.လႊဲေျပာင္းမခံရေရး ေနာက္ဆုံး အယူခံခ်က္ကုိ ရွံးသြားပါသည္၊ ျဗိတိန္တရားရုံတြင္း ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ အမွဳျဖစ္ျပီးေနာက္ သူ၏အယူခံဝင္မွဳကုိ ျဗိတိရွဘုရင္ တရားရုံက တရားဝင္ပယ္ခ်လုိက္သည္၊

အသက္ ၄၂ ႏွစ္ရွိ ဂဲရီ မက္ကင္းႏြန္းဟာ ေဖေဖၚဝါရီလ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ မာတ္ခ်္လ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အၾကား လန္ဒန္ျမဳိ.၏အေနာက္ပုိင္းမွာ ေနထုိင္စဥ္ အေမရိကန္စစ္တပ္ႏွင့္ အစုိးရကြန္ပ်ဴတာမ်ား အလုံးေပါင္းတစ္ရာေလာက္ထဲသုိ. တရားမဝင္ ေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္၊ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာစနစ္ထဲ၌ လွည့္လည္ေနစဥ္ အာကာသယာဥ္မွာေနထုိင္သူတစ္ဦး ပါဝင္တယ္လုိ.ထင္ရေသာ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံကုိ ဆြဲခ်ယူျပီးေနာက္ အဖမ္းခံခဲ့တာျဖစ္ပါသည္၊

အစီရင္ခံစာအရ သူဟာ တစ္ေန.တြင္ အေမရိကန္စစ္တပ္သုံးကြန္ပ်ဴတာအလုံးေပါင္း ၂၀၀၀ ၏ကြန္ယက္ဆက္စပ္မွဳ (Networks) ကုိဖ်က္စီႏုိင္ခဲ့ျပီး အေမရိကန္ ေရတပ္စစ္လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးပစၥည္းဌာနတြင္ရွိကြန္ပ်ဴတာအလုံးေပါင္း ၃၀၀ ကုိလည္ ပိတ္ပစ္ႏုိင္ခဲ့သည္၊

မက္ကင္းႏြန္၏လုပ္ရပ္ဟာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၇) သိန္းေလာက္ဆုံးရွံးေစျပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ.လႊဲေျပာင္းေရးအမွဳကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအၾကိမ္ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္၊အေမရိကန္အစုိးရက တရားခံလႊဲေျပာင္းေပးေရးကုိ၂၀၀၄ ေအာက္တုိဘာလ ကတည္းက ေတာင္းဆုိခဲ့ေပမဲ့ ျဗိတိန္ကြန္ပ်ဴတာ ရာဇာဝတ္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ.၏ စစ္ေဆးေမးျမန္မွဳေၾကာင့္ အခ်ိန္(၂) ႏွစ္ၾကာခဲ့သည္၊

မက္ကင္းႏြန္အေနနဲ. အေမရိကန္ေျမေပၚေရာက္ရွိလာျပီး တရားမွ်တမွဳခံစားခြင့္ရရွိေရးကုိ အေမရိကန္ ခရုိင္တရားရုံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဗီလ္ဂ်ီနီယာအေရွ.ပုိင္းခရုိင္တရားရုံက ျဗိတိန္အစုိးရအား အာမခံခ်က္ေပးလုိက္ရသည္၊အထူးသျဖင့္၊ျဗိတိန္အစုိးရလုိအပ္သည့္ အာမခံခ်က္ကေတာ့၊ မက္ကင္းႏြန္ကုိ မသကၤာဖြယ္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ထိန္းသိန္းထားသည့္စခန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဂြန္တနမုိး ပင္လယ္ေအာ္စခန္း Guantanamo Bay ကုိမပုိ.ဖုိ.ဘဲျဖစ္သည္၊

၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ မက္ကင္းႏြန္ကုိ အေမရိကန္အစုိးရ လက္ထဲသုိ.လႊဲေျပာင္းေပးေရးအတြက္ ျဗိတိန္အစုိးရက အတည္ျပဳျပီေနာက္ အေမရိကန္စစ္တပ္ဟာ သူတို.၏ကြန္ပ်ဴတာေတြကုိ လုံးျခဳံေအာင္မလုပ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူဓားစာခံျဖစ္ရတယ္ လုိ.ေဝဖန္ေျပာဆုိသံမ်ားရွိခဲ့သည္၊

မက္ကင္းႏြန္ဟာ ျဗိတိန္မွာ သူအတြက္ေရြးစရာလမ္းကုန္သြားပါျပီ၊ဒါေပမဲ့၊ သူ၏လႊဲေျပာင္းခံရမွဳကုိ ျဖာထြက္ေလ့လာျပီးစီးသည့္အထိ အမွဳမွာဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဥေရာပလူအခြင့္အေရးတရားရုံသုိ. ျပန္တင္ဖုိ.ေမွ်ာ္လင့္သည္၊

တစ္ခ်ိန္လုံးမွာ အၾကီးမားဆုံးစစ္တပ္ထဲေဖာက္ထြင္းခုိးဝင္သူမက္ကင္ႏြန္အေနနဲ. အကယ္၍ အလႊဲေျပာင္းခံရျပီး ျပစ္မွဳထင္ရွားရင္ ဖက္ဒရယ္ေထာင္မွာ အနည္းဆုံး ၁၀ ႏွင့္ အမ်ားဆုံး ႏွစ္ ၇၀ အထိက်ခံရဖြယ္ရွိသည္။

British hacker who broke into Pentagon may finally be sent to US

By Michael Hatamoto, BetaNews

July 30, 2008, 4:31 PM

A British hacker who admitted hacking into Pentagon and NASA computers searching for evidence of extraterrestrial life has lost his latest extradition appeal. After fighting the case for more than six years in UK courts, the British House of Lords officially dismissed his appeal.

Gary McKinnon, 42, admitted to illegally accessing around 100 U.S. military and government computers while living in his north London flat from Feb 2001 to March 2002. While roaming around the systems, he was caught after downloading an image that he thought could have been an alien spacecraft.

He reportedly crashed a computer network of 2,000 U.S. Army computers for one day, and also shut down 300 computers located at a U.S. Navy weapons facility.

McKinnon reportedly caused more than $700,000 in financial damage and first faced extradition to the United States in 2006. The U.S. requested his extradition in October 2004, but there was a two-year period where he was interviewed by UK computer crime investigators at the request of the U.S. government.

The U.S. District Court of Eastern District of Virginia had to spend a few additional months reassuring the British government that McKinnon will be offered a fair trial once he arrives on US shores. Specifically, Britain wanted reassurance McKinnon wouldn’t be sent to Guantanamo Bay — where the US holds suspected terrorists — and will be eligible for parole.

In 2006 after it was confirmed the UK was interested in McKinnon’s extradition to the U.S., critics claimed he was being made into a scapegoat because the U.S. military was unable to secure its own computer networks.

Now that all of his options in the UK have been exhausted, McKinnon is expected to take the matter to the European Court of Human Rights, in an attempt to put a stay on the case until the possible ramifications of his extradition are studied.

“The biggest military hack of all time” could earn McKinnon at least 10 years in federal prison, and up to 70 years maximum if he is extradited and convicted.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: