တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
(၆၁)ၾကိမ္ေျမာက္မြန္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေန. ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
(၆၁) ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသား ေတာ္လွန္ေရးေန႕ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (ဗဟို)

မြန္အမ်ိဳးသား ျပည္သူအေပါင္းတို႕၊ ပါတီရဲေဘာ္ အေပါင္းတို႕ –

ဖဆပလအစိုးရ ေက်း႐ြာကာကြယ္ေရးမ်ားကို ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဇာသျပင္ေက်း႐ြာမွ အစျပဳၿပီး အနီးပတ္ဝန္းက်င္ ေက်း႐ြာတစ္ေလွ်ာက္ ဆက္လက္၍ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းရာမွ စတင္လာခဲ့ေသာ မြန္အမ်ိဳးသား ေတာ္လွန္ေရးသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၏ ပုခံုးထက္တြင္ ခရီးဆက္ႏွင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ေ႐ႊရတုႏွစ္ျဖစ္ရာ ေတာ္လွန္ေရး လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ အသက္စေတးပူေဇာ္သြားရသူ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္တို႕ကို ဦးၫႊတ္ဂုဏ္ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအာဇာနည္မ်ား ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယေန႕ေတာ္လွန္ေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ား ရ႐ွိခံစားေနရျခင္းကို ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္း သင့္ပါသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသည္ အေရးႀကီးေသာ အလွည့္အေျပာင္း အေကြ႕တစ္ေကြ႕ကို ေရာက္႐ွိသြားျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥေပဒဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕ဆႏၵခံယူပြဲ ၿပီးေျမာက္သြားျခင္းႏွင့္အတူ အနာဂါတ္ ႏိုင္ငံေရး ဂယက္မ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ႐ွိေပသည္။ သိန္းခ်ီ ေသေၾကဒဏ္ရာရ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရေသာ ေမလ နာဂစ္မုန္တိုင္း၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာျပည္သူအေပါင္း၏ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ထင္က်န္ ဂယက္ထေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနထဲတြင္ မြန္အမ်ိဳးသားတို႕ အပါအဝင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေပါင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပိုမိုႏိုးၾကားလာသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႕ အသြင္ကူးေျပာင္းရာ၌ ၾကားကာလပံုစံ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥေပဒတစ္ရပ္ လိုအပ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း ဤပံုစံသစ္ကို တည္႐ွိေလေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု အပါအဝင္ ျပည္သူလူထု အမ်ားစု၏ စစ္မွန္သည့္ ေထာက္ခံမႈ ရွ႐ွိမွသာ ေရ႐ွည္တည္တံ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႕မဟုတ္လွ်င္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈအစား အမ်ိဳးသားအစည္းေျပမႈႀကီး အသစ္တစ္ခုကို တြန္းပို႕လိုက္သလို ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖ႐ွာေရး ေပၚလစီျဖင့္ အပစ္ရပ္ထားေသာ လက္နက္ကိုင္ လူမ်ိဳးစု ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေ႐ွ႕ႏိုင္ငံေရး အသစ္တစ္ရပ္အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ရမည့္ အေနအထားသို႕ ေရာက္႐ွိလာပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား မည္သို႕ဆက္လက္ရပ္တည္ စခန္းသြားမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိလူထုအတြင္း မည္သို႕ ႏိုင္ငံေရးအရ ခင္းက်င္း ျပင္ဆင္စုဖြဲ႕ရမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္တည္၍ အဆံုးအျဖတ္ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မြန္အမ်ိဳးသား ျပည္သူအေပါင္းတို႕၊ ပါတီရဲေဘာ္အေပါင္းတို႕ –

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ မိမိ၏ မူလရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ပါတီစံု စီမိုကေရစီ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ မဟာမိတ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူမ်ိဳးစု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ အနိမ့္ဆံုး ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္ ႐ွာေဖြၿပီး ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ေလွ်ာ့ အ႐ႉံးေပးေသာ ေတာ္လွန္ေရး၊ လက္ေတြ႕မဆန္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဆန္႕က်င္ကာ ေတာ္လွန္ေရး အသီးအပြင့္မ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ရန္ မျဖစ္မေန ႀကိဳးပမ္းသြားရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ မြန္မ်ိဳးခ်စ္အေပါင္းႏွင့္ ပါတီရဲေဘာ္အေပါင္းတို႕သည္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ေတြေဝသစၥာေဖာက္မႈမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႕က်င္ၿပီး ပိုမိုခိုင္ၿမဲေသာ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈျဖင့္ ပါတီႏွင့္ လက္တြဲမျဖဳတ္ ေအာင္ပြဲသို႕ ခ်ီတက္သြားၾကပါစို႕ဟု ဤေတာ္လွန္ေရးေန႕ အခါသမယတြင္ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားမ်ား ေသြးစည္းၾက
စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ၾက
မြန္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္မႈ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ရမည္

၁၃၇၀ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လျပည့္
2008 ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (16) ရက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: