တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

မြန္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေေန႕ကို ျပည္တြင္းရွိမြန္မ်ား က်င္းပ

Sat 16 Aug 2008, အာကာ၊ လြတ္လပ္ေသာမြန္သတင္းေအဂ်&#

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႕ အသြင္ကူးေျပာင္းရာ၌ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု အပါအဝင္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ စစ္မွန္သည့္ ေထာက္ခံမႈရရွိထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ လိုအပ္သည္။

သို႕မဟုတ္လ်ွင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈအစား အမ်ဳိးသားအစည္းေျပမႈႀကီး အသစ္တစ္ခုကို တြန္းပို႕လိုက္သလိုျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႕ တြင္က်ေရာက္ေသာ 61 ႀကိမ္ေျမာက္မြန္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေန႕၌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားသည္။

ပါတီက ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ ကုလသမဂၢမွခ်မွတ္ထားေသာ သုံးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး ေပၚလစီျဖင့္ အပစ္ရပ္ထားေသာ လက္နက္ကိုင္လူမ်ဳိးစု ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေရွ႕ႏုိင္ငံေရး အသစ္တစ္ရပ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ရမည့္ အေနအထားသို႕ ေရာက္ရွိလာသည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေပၚတြင္မူတည္၍ မိမိတို႕ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား မည္သို႕ဆက္လက္ရပ္တည္ စခန္း သြားမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိလူထုအတြင္း မည္သို႕ႏုိင္ငံေရးအရ ခင္းက်င္းျပင္ဆင္စုဖြဲ႕ရမည္ ကိုလည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

စစ္မွန္သည့္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ မဟာမိတ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူမ်ဳိးစုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ အနိမ့္ဆုံးဘုံလုပ္ငန္းစဥ္ ရွာေဖြၿပီး ပါတီအေနႏွင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပထားသည္။

မြန္မ်ဳိးခ်စ္အေပါင္းႏွင့္ ပါတီရဲေဘာ္အေပါင္းတို႕သည္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ေတြေဝသစၥာေဖာက္မႈ မ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႕က်င္ၿပီး လက္ေလၽွာ့အ႐ႈံးေပးေသာ ေတာ္လွန္ေရး၊ လက္ေတြ႕ မဆန္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဆန္႕က်င္ကာ ေတာ္လွန္ေရးအသီးအပြင့္မ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ရန္ မျဖစ္မေနႀကိဳးပမ္းသြားရမည္ဟု ပါတီကတိုက္တြန္းထားသည္။

ပါတီအေနႏွင့္လည္း မိမိတို႕ခ႐ုိင္ႏွင့္ ဗဟိုေဒသမ်ားတြင္ မြန္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ မြန္ရဲေဘာ္ ႏွစ္က်ိပ္မွ 1948ဘားးအံၿမိဳ႕နယ္ဇာသျပင္ေက်းရြာ၌ဦးေဆာင္လက္နက္သိမ္းဆည္းတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေန႕ကိုအစျပဳ၍မြန္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေန႕ကိုက်င္းပခဲ့သည္။

ယေန႕တြင္က်ေရာက္ေသာ 61 ႀကိမ္ေျမာက္မြန္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေန႕ကိုလည္း မြန္ျပည္ သူမ်ားနားလည္ သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ မြန္လူငယ္မ်ား၊ ရဟန္းပ်ဳိမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ က်ဆုံးသြားေသာ မြန္အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အုတ္ဂူသို႕ သြားေရာက္ ဂါရဝျပဳၾကသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ဂါရဝျပဳျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေသာ မြန္ေခါင္းေဆာင္တို႕ကို ရည္စူး၍ ၎တို႕၏ အုတ္ဂူသို႕ သြားေရာက္ဂါရဝျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု မြန္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး ေန႕လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ေရးနဲ႕ သံျဖဴဇရပ္ကလူေတြက မြန္ျပည္သူ႕တပ္ဦး ဥကၠဌ ႏုိင္ေအာင္ထြန္းအုတ္ဂူရွိတဲ့ ပငေက်းရြာကိုသြားၿပီးေတာ့ ဂါရဝျပဳၾကမယ္။ မုဒုံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေခ်ာင္းဆုံ၊ ေပါင္၊ က်ဳိက္မေရာ နဲ႕ ေကာ့ကရိတ္အပိုင္းကေတာ့ ႏွီးဗေဒါေက်းရြာမွာရွိတဲ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုဥကၠဌ ႏိုင္ႏြန္လာ အုတ္ဂူကို သြားၾကမယ္” ဟု ထိုမြန္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေန႕လႈပ္ရွားသူက ေျပာသည္။

ထို႕ေနာက္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးေလ်ာင္းေတာ္မႈဘုရား ဝင္းစိန္ေတာရေက်ာင္းဝင္းရွိ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီတည္ေထာင္ခဲ့သူ ဥကၠဌႏိုင္ေရႊက်င္ႏွင့္ ဥကၠဌႏိုင္ထင္တို႕ အုတ္ဂူသို႕ စုေပါင္းဂါရဝျပဳ ၾကသည္။

ဝင္းစိန္ေတာရေက်ာင္းတြင္ ၎ေတာ္လွန္ေရးေန႕ကို ဦးေဆာင္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားက မြန္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရွင္းျပၿပီး ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ ေသာအျမင္မ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဆြးေႏြးတင္ျပမည္ဟု ပါဝင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယေန႕လႈပ္ရွားမႈသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး သံဃာေတာ္ အပါး 80 ေက်ာ္၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား 200 ေက်ာ္ႏွင့္ ျပည္သလူထု 200 ေက်ာ္ခန္႕ ပါဝင္လႈပ္ရွားၾကသည္။

ျပည္တြင္းရွိမြန္မ်ားသာမက ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ မြန္မ်ားလည္း မြန္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေန႕ အခမ္းအနားကို က်င္းပၾကသည္။ ထို႕အျပင္ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္လည္း မြန္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ထိုင္းမြန္ေခါင္းေဆာင္တို႕႕ စုေပါင္း၍ အခမ္းအနားတရပ္ကိုက်င္းပခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္၌ ထိုင္းမြန္အမ်ဳိးသားမ်ား အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ မြန္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားက ဝမ္းေရးအတြက္ခက္ခဲေနသည့္ၾကားမွ ထိုေန႕ကို က်င္းပခဲ့သည့္ အတြက္ မိမိထိုင္းမြန္လူငယ္တစ္ဦးအေနႏွင့္ ခ်ီးက်ဴးအားတက္မိေၾကာင္း ယခုကဲ့သို႕ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပသြားမည္ဆိုလၽွင္အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ထိုင္းမြန္အမ်ဳိးသားမ်ား ျပန္လည္ႏုိးထလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းမြန္လူငယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသြားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: