တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ယူအန္သတင္းဌာနမွာ စကားလွေအာင္ ေရးသားေန

နအဖထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ထိပ္ေျပာင္ေမာင္သိန္းစိန္းႏွင့္ နအဖစစ္အစုိးရ အသုံးခ်အဖြဲ.အစည္းမ်ားနဲ.ေတြ.ဆုံသည္အေၾကာင္းကုိေရးပါသည္။

Top UN envoy concludes latest visit to Myanmar

23 August 2008 –The senior United Nations envoy to Myanmar today wrapped up his six-day visit to the Asian country by meeting with senior members of the Government and the diplomatic corps.

Ibrahim Gambari, the Secretary-General’s Special Adviser on Myanmar, held open and extensive meetings with Prime Minister Thein Sein, according to a statement issued in Yangon, the country’s biggest city.

He also met with members of the State Peace and Development Council, including the Ministers of Information, Foreign Affairs and Culture, for the second time during his visit before going on to brief the local diplomatic community.

This week Mr. Gambari has held numerous meetings with Government officials, discussing issues including national reconciliation and how to help Myanmar tackle its socio-economic challenges.

The Special Adviser travels now to Thailand and Indonesia to continue his consultations with regional leaders as part of his “good offices” mission on behalf of Secretary-General Ban Ki-moon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: