တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား
ဓါတ္ပုံမ်းသည္ လြတ္ေသာမြန္သတင္းေအဂ်င္စီမွ ရယူေဖာ္ျပသည္၊
တုိင္းရင္းသားအသံ

ရုိဂုိဘုရားနိမိတ္ျပ၊စစ္ျဖစ္မည့္အေၾကာင္းကုိမြန္ဘုန္းၾကီးေတြနိမိတ္ဖတ္၊

ရုိဂိုဘုရားဟာ ဖာေအာက္ရြာ၊ေမာ္လျမိဳ.ၾကီးအနာမွာတည္ရွိပါသည္၊ရုိဂုိဘုရားဟာမြန္ျပည္နယ္မွာ တန္ခုိးၾကီးနာမည္ေက်ာ္ဘု ရားတစ္ဆူျဖစ္ပါသည္၊ ျမတ္ဗုဒၶ၏ဆံေတာ္ရွင္တည္ရွိရာ ဘုရားတစ္ဆူလည္ျဖစ္ေပသည္၊

အလင္းေရာင္ထုတ္နိမိတ္ျပရာမွာ တစ္ဖြင့္ဖြင့္အနီးေရာင္မွ စတင္ထြက္လာျပီး အလင္းေရာင္စုေပါင္းလာသည့္အခါ အစိမ္းေရာင္ ရွိနဂါးရုပ္ျဖစ္လာပါသည္၊ ဒီလုိနဂါးရုပ္အလင္းေရာင္ျပျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတြင္စစ္ပြဲၾကီးျဖစ္ဖုိ. နိမိတ္ျပတာပဲလုိ.မြန္ ဘုန္းဘုန္းေတြကနိမိတ္ဖတ္မိန္.ၾကားပါသည္၊

IMNA NEWS မွ ကုိးကားပါသည္၊

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: