တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ဝန္ၾကီးရုံအတြင္းရွိဆႏၵျပသူမ်ားကုိ ဝုိင္းရံထားျခင္းသည္ ျပႆနာကုိအေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းနည္းဟု စမက္ယုံၾကည္၊ စမက္ေနာက္မွာဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတပ္ ဆင္ၾကဳိးကုိင္ေနတယ္ ဆုိတဲ့ စီအန္အန္သတင္းေထာက္ရဲ.စကားလုံးကုိ စမက္စိတ္နာ၊သူ.ကုိေစာ္ကားတယ္လုိ.စြတ္စြဲ၊

http://edition.cnn.com/video/savp/evp/?loc=int&vid=/video/world/2008/09/02/rivers.pm.thai.protest.lklv.cnn

ဒါဟာအေထြေထြသပိတ္ပါ၊ မီးပိတ္၊ေရပိတ္လုပ္ရပ္ဟာအစုိးရရုံေတြကုိသာ က်ေနာ္တို.ပစ္မွတ္ထား ဟု စြန္ဓိလင္းမ္ေထာင္ကြန္ေျပာ
http://edition.cnn.com/video/savp/evp/?loc=int&vid=/video/world/2008/09/02/bpr.thailand.protest.limthongkul.cnn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: