တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ယဥ္းေက်းပုံေပၚလာျပီးျဖစ္ေသာ ကြ်ဲရုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္

ဟုိတစ္ေခါက္က ဘန္ေကာက္မွာ ထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္စမက္ေစ်းလွည့္လည္ခဲ့တုန္းကဆုိရင္ သတင္းေထာင္ေတြ ေနာက္လိုက္တာ ကုိ အသံမျပတ္ဆဲဆုိခဲ့သည္၊ဒါေပမဲ့၊ အခုတေလာမွာ ထူးထူးျခားျခားပင္၊ ဥဒြန္ဌာနီမွာ ဝန္ၾကီးငယ္မ်ားအဖြဲ.အစည္းအေဝးမတုိ
င္ခင္ သူက ပုံမွန္အတုိင္း ေစ်းသြားလွည့္သည္၊သတင္းေထာက္ေတြကလဲ ပုံမွန္အတုိင္း သူေနာက္က လုိက္ေနျပန္သည္၊ဒီတ စ္ေခါက္က်ေတာ့၊ စမက္ကသတင္းေထာက္ေတြကုိ လွည့္ၾကည့္ျပီးျပဳံးျပဳံးေလးနဲ.ႏွဳတ္ဆက္သြားတယ္တဲ့၊ ဂ်ပုေက်ာ္ဆန္းတုိ. ေကာဘယ္လုိလဲ? ကြ်ဲရုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေလာက္သတိရွိရဲ.လား?

Samak appears in good mood while shopping in fresh market

Udon Thani – Prime Minister Samak Sundaravej appeared in good mood while shopping in a fresh market in this northeastern province Tuesday morning before attend a mobile Cabinet meeting.

The prime minister had his breakfast at a pork soup shop at 6 am and visited the Udon Thani Municipality Market.

He was smiling while shopping.

He smiled back at a reporter without saying anything when asked whether he would accept the ruling of the Constitution Court in a disqualification case against him in the afternoon.

The Nation

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: