တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
မုန္တုိင္းသင့္ေဒသတြင္ မိဘမဲ့ကေလးငယ္ ၁၂၂ ဦးသာရွိဟု မုန္တုိင္းအလွဴေငြသူခုိးၾကီးမ်ားေျပာ

ဒီ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမုႉးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္ တုိ.အုပ္စုက အလွဴေငြမ်ားမရခင္မွာတစ္မ်ဳိးေျပာျပီးအလွဴမ်ားကုိယ့္လက္ထဲေရာက္လာျပီသည့္
အခါစကားေျပာင္းျပီးေျပာတတ္သျဖင့္ ယုံၾကည္ဖုိ.အေတာ္.ကုိခက္လွ၏။ ဒီလုိမိဘမဲ့ကေလး ၁၂၂ ဦးသာရွိသည္ ဆုိသည့္ စာရင္းေကာက္ ယူခဲ့တာဟာ ဘယ္လုိေကာက္ယူသြားတာကုိ သူတုိ.ဘဲသိမည္၊ အဓိကကေတာ့၊ သူတုိ.လက္ထဲေရာက္ျပီးသာျဖစ္ေသာ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားဆုိင္ရာေထာက္ပံ့ကူညီေရးအလွဴေငြမ်ားကုိမိဘမဲ့ကေလးေတြကုိ နည္းနည္းေပးခ်င္ျပီးမ်ားမ်ားသုတ္ဖုိ.ပင္ျဖစ္သည္၊

10/September/2008
မုန္တုိင္းသင့္ ေဒသတြင္ မိဘမဲ့ကေလးငယ္ ၁၂၂ ဦးသာရွိဟုဆို

ေလေဘးသင့္ေဒသရွိ ကေလးမ်ား၏ ဘဝကိုအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ထိခိုက္ေစႏုိင္ေသာ စိန္ေခၚ
မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(ယူနီဆက္ဖ္)ကနာဂစ္တုိက္ခတ္အၿပီးေလးလအၾကာတြင္
သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ နာဂစ္မုန္တို္င္းေၾကာင့္ ကေလးငယ္ရာေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ မိဘ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကြဲ
ကြာ၊ ခြဲခြာခဲ့ၾကရေသာ္လည္းမိဘမဲ့ကေလးမ်ား စာရင္းေကာက္ယူခဲ့ၾကရာတြင္ ၁၂၂ဦးကိုသာေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္းသိရ
သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားတာထက္ ေတာ္ေတာ္ေလးနည္းတဲ့မိဘမဲ့အေရအတြက္ကေလးေတြေတ႔ြခဲ့ရပါ
တယ္။ အခုသူတို႔ေနတဲ့ယာယီေဂဟာကေန ဖ်ာပံုနဲ႔လပြတၱာမွာရွိတဲ့မိဘမဲ့ေဂဟာေတြကို မၾကာမီေျပာင္းေရႊ႕ရဖို႔ရွိပါ
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အေတြ႔အႀကံဳနည္းခဲ့တဲ့အတြက္ အေရးေပၚ စီမံကိန္းဆုိတာမရွိခဲ့ပါဘူး။ အခုေတာ့ အေရး
ေပၚစီမံကိန္းအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္” ဟု လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး
ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမုႉးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။ ဖ်ာပံုႏွင့္
လပြတၱာတြင္ကေလး ၁၀၀ဆံံံ့ေဂဟာမ်ား တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပိီးပုသိမ္၌ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာသင္
တန္းေက်ာင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဦးေအာင္ထြန္းခိုင္ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္
ဟု ၂၀၀၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔မွ 7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

News From : http://www.khitlunge.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: