တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ဒုိ.ဘုန္းဘုန္းေတြဘာအျပစ္ရွိလို.လဲ? ဒုိ.ဘုန္းဘုန္းေတြဘာေၾကာင့္ညွင္းပန္းသတ္ျဖတ္ေနသလဲ? ဒုိ.သာသနာကုိဘာေၾကာင့္ဖ်က္ဆီးေနသလဲ? ဒီေလာက္ယဥ္းေက်းတဲ့လူ.အဖြဲ.အစည္းကုိ ဖ်က္ဆီးေနတာ ဒင္းပဲရွိတယ္၊အဲဒါ မိစၦာဒိ႒ိအမ်ဳိးေတြ၊အရည္းၾကီးမ်ဳိးတုိ.၏မ်ဳိးဆက္ေတြပါ၊


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: