တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗုံးလာျပန္ျပီေနာက္တစ္လုံး၊ ျမဳိ.ေပၚမွာ ဗုံးအသံက်ယ္ေနျပီ၊ ဒီတစ္ေခါက္ကမေပါက္ခင္မွာရဲေတြ ျဖဳတ္ခဲ့လုိ.ေျပာ၊ကက္စက္ပေလရာနဲ.တြဲထားတဲ့ဗုံးတဲ့၊ဒီဗုံးဟာ စစ္အစုိးရတုိ.ဗုံးဘဲဟာကုိ။ဒုိ.ဗုံးမဟုတ္ဘူး။သူတုိ.ဗုံးက လူထုကုိထိခုိက္ေစျပီး ဒုိ.ဗုံးျဖစ္ရင္ လုူထုကုိမထိခုိက္ေစဘူး၊

Report: Myanmar police defused 2nd bomb in Yangon

2 hours ago

YANGON, Myanmar (AP) — Police defused a bomb just five minutes before it was set to explode in Myanmar’s main city near the site of another blast that wounded seven people, a state-controlled newspaper reported Friday.

Thursday’s explosion occurred at a bus stop near City Hall, a site that was central to street protests led by Buddhist monks a year ago against the impoverished country’s military rulers.

The second device was set to go off at 11:45 a.m. Thursday, but police defused it at 11:40 a.m., the Myanma Ahlin daily reported. It was discovered just 10 feet from the site of the earlier bomb, the report said.

The unexploded bomb was attached to a cassette player, the newspaper said, without elaborating.

At least 31 people were killed when troops fired on protesters Sept. 26-27, 2007, violently crushing the peaceful uprising and sparking global outrage. The anti-government protests were the biggest demonstrations in Myanmar in 20 years. The junta has been in power since 1962.

Terrorism is relatively rare in the authoritarian state. On Sept. 9, an explosion on a passenger bus in Yangon injured three people, and several small-scale bombings have occurred in recent years.

The government often blames the attacks on opponents of the regime or ethnic rebel groups seeking autonomy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: