တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ခ်င္းျပည္နယ္မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့အစားအေသာက္အၾကပ္အတည္းကုိအျမန္ဆုံးေျဖရွင္းရန္လုိအပ္ဟု
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီထုတ္ျပန္ေၾကညာ


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: