တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ျမန္မာေခြးအစုိးရဆီကလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဝယ္ယူရန္ထုိင္းဖာအစုိးရလက္မွတ္ထုိး
Thailand signs to buy power from Burma

(Agencies) – Burma has signed an agreement with Thailand and with Singapore companies to provide electricity from a Burmese hydro-power project.

State media in Burma said the project in the south of the country will generate 600 megawatts of electricity, but gave few details of the deals.

It is understood that the Electricity Generating Authority of Thailand, or Egat, signed on behalf of Thailand.

Burma is under sanctions by the United States and Europe because of its human rights record.

But the impact of the sanctions has been weakened as neighbours China, India and Thailand spend billions of dollars for a share of Burma’s energy resources to solve energy problems at home.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: