တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
အျငင္းပြားေနတဲ့နယ္စပ္ကေနထုိင္းစစ္တပ္ဆုတ္ခြာေပးဖုိ.ကေမၻာဒီဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရာဇာသံေပးလုိက္ျပီ

ထုိင္းႏွင့္ကေမၻာဒီယာႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကာအျငင္းပြားေနတဲ့နယ္စပ္ေဒသတြင္းတပ္စြဲထားေသာ ထုိင္းစစ္တပ္ကုိအဂၤါေန.ေန.လယ္ ပုိင္းမေက်ာ္ခင္ခ်က္ခ်င္းဆုတ္ခြားေပးပါရန္ကေမၻာဒီယာဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဟြန္စိန္ကရာဇာသံေပးလုိက္ျပီ၊မဆုတ္ခြာရင္ ေသေရးရွင္ ေရးစစ္နယ္ေျမတစ္ခု (Life- and -Death Battle Zone )အျဖစ္ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကာပါသည္၊

Cambodia issues ultimatum to Thailand to withdraw

PHNOM PENH, Cambodia (AP) — Cambodia’s prime minister has issued an ultimatum to Thailand to withdraw its troops from a disputed border area by noon or face a “life-and-death battle zone.”

Prime Minister Hun Sen’s warning Tuesday came amid rising tensions over a disputed stretch of border near the 11th-century Preah Vihear temple.

Hun Sen accuses Thai troops of advancing on a border area near the temple in an attempt to occupy Cambodian land.

Hun Sen warns that he has “set the timeline for them to withdraw by 12 o’clock.” Noon in Cambodia is 1 a.m. EDT.

He says that he had ordered Cambodia’s army chiefs to “take full responsibility over this area. It is a life-and-death- battle zone.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: