တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
အေျဖကဒါပဲလား (သုိ႕ ) ဆယ္စုႏွစ္မ်ားရဲ႕ရလဒ္

၂၀ ရာစုေဟာင္းေတာ့
၂၁ ရာစုေျပာင္းတယ္
ဘယ္လုိထင္လဲေမးေတာ့
ဒီအတိုင္းပဲေျဖတာေပါ႕။

ထူးလား ဆန္းလား
ေမးျမန္းတဲ့အခါ
ရလာတဲ့အေျဖဟာ
ဘာမသိ ညာမသိ။

လူႀကီးက လူငယ္ကုိ အျပစ္တင္
လူငယ္က လူႀကီးကုိ အျပစ္ျမင္
ေဝဖန္ရင္း တုိက္ခုိက္
ဘက္လုိက္တဲ့စနစ္ကလည္း မကုန္ေသး။

ေျပာေနတဲ့စည္းရုံးမႈ
သံသယနဲ႕ ခုေနေတာ့
ေအာ္ေနတဲ့ သင့္ျမတ္ေရး
ပြင့္လင္းမႈနဲ႕ ေဝးေနေတာ့။

ေနာက္လုိက္ကလည္း မေကာင္း
ေရွ ့ေဆာင္ကလည္း မပီျပင္
ထင္ရာစုိင္းတဲ့စနစ္
ပစ္ပယ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးတာလည္း။

သူေကာင္း ငါေကာင္း
မာန္ေထာင္ၿပီး ၿပဳိင္ရင္း
၂၂ ရာစု ခရီးဝင္လည္း
အေျဖကဒါပဲ ရွိပါဦးမလား။

ဥကၠာမြန္(ကာအုိဝါအုိသတင္းဌာနမွ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: