တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ျခံေျမထပ္မံသိမ္းဆည္းမည္ကုိ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႕တုိင္ၾကားရန္စီစဥ္

Thu 16 Oct 2008,
အာကာ
(လြတ္လပ္ေသာမြန္သတင္းေအဂ်င္စီ)

မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ အဘစ္ေက်း႐ြာအေျခစုိက္ အမွတ္(၃၁၈) လက္နက္ႀကီးတပ္ရင္းမွ တပ္ေျမျပင္ပ႐ွိ ရာဘာျခံ (၂၅၀) ဧကခန္႕အား ထပ္မံသိမ္း ဆည္းမည္ကုိ မခံရပ္ႏုိင္ ေသာ ျခံ႐ွင္မ်ားသည္ ဘာသာေရးေခါင္ေဆာင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႕ တင္ျပရန္ စုိင္းျပင္းလ်က္႐ွိသည္ဟု ၄င္းအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

၄င္းတပ္ရင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ေအာက္တုိဘာလ (၇) ရက္ေန႕တြင္ ၄င္းတုိ႕၏ တပ္တြင္းဖူလႈံေရးႏွင့္ တပ္ရံပုံေငြ ရ႐ွိရန္အတြက္ ၄င္းရာဘာျခံေျမ (၂၅၀) ဧကခန္႕ကုိ ထပ္မံသိမ္းဆည္းရန္ ျခံရွင္မ်ားအား အသိေပးခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႕ တုိင္ၾကားရန္အေၾကာင္းျဖစ္ ေပၚလာခဲ့သည္။

အမွတ္ (၃၁၈) လက္နက္ႀကီးတပ္ရင္းသည္ ယခုကဲ့သုိ႕ တပ္ေျမျပင္ပ႐ွိ ျခံေျမမ်ား ကုိ သိမ္းဆည္းျခင္းသည္ (၃)လအတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သိမ္းဆည္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္တြင္ ျခံေျမ (၂၀၀) ဧကေက်ာ္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္ဟု ျခံ႐ွင္အသုိင္းအဝုိင္း က ဆုိသည္။

ယခုသိမ္းဆည္းရန္ အသိေပးခံရေသာျခံေျမတြင္ ရာဘာပင္ (၄၀၀၀၀) ခန္႕႐ွိၿပီး ထက္ဝက္ခန္႕မွာ အေစးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အပင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ၄င္းကဆုိသည္။

၄င္း၏ေျပာျပခ်က္အရ ယခုထပ္မံသိမ္းဆည္းမည့္ ေျမဧက (၂၅၀) ခန္႕သည္ ၄င္းတပ္ရင္းသုိ႕ တစ္ဧက (၁) သိန္းက်ပ္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေစးျခစ္ႏူိင္ေသာအ ပင္မွ ထုတ္ၿပီးေသာအေစး (၃၀ဎ) ကုိလည္း ၄င္းတပ္ရင္းသုိ႕ ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည္ဟု တပ္ရင္းအရာ႐ွိတုိ႕က ျခံ႐ွင္မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားထားသည္ဟု ဆိုသည္။

“အေစးျခစ္ႏူိင္တဲ့ အပင္ေရာ၊ မျခစ္နဳိင္ေသးတဲ့ အပင္ေရာ တစ္ဧက တစ္သိန္း ေပးရမယ္။ ေနာက္ၿပီး ျခစ္ႏူိင္တဲ့အပင္က အေစးေပါင္ (၁၀၀) မွာ သူတုိ႕ကုိ ေပါင္ (၃၀) ေပးရဦးမယ္။ က်ေနာ္တုိ႕ဘယ္လုိမွ မတတ္ႏူိင္ဘူး၊ ဘယ္လိုမွ မေပးႏူိင္ဘူး၊ ဒါဟာ က်ေနာ္တုိ႕အေပၚ သက္သက္ ေစာ္ကားတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႕က ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ေတြကုိ အကူအညီေတာင္းၿပီး ေနျပည္ေတာ္ကုိ တုိင္ၾကားဖုိ႕ စီစဥ္ရျခင္း ျဖစ္တယ္” ဟု ျခံ႐ွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

၄င္းအသိမ္းခံရမည့္ ျခံ႐ွင္မ်ားသည္ မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ အဘစ္ေက်း႐ြာ၊ ဆက္သြယ္ေက်း ႐ြာႏွင့္ ဒုိးမားေက်း႐ြာမ်ားမွ ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္ (၇) ပါးအား အသနားခံ အကူအညီေတာင္းခဲ့ၾကသည္ဟု ၄င္းျခံ႐ွင္က ဆုိသည္။

စစ္အစိုးရသည္ တပ္တြင္းဖူလႈံေရးႏွင့္ တပ္ရန္ပုံေငြအတြက္ ကုိယ္အားကိုယ္ကိုး စနစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႕ တပ္ေျမျပင္ပမွ ျခံေျမမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တပ္မိသားစုအသုိင္းအဝုိင္းမွ ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လ တတိယသီတင္းပတ္တြင္လည္း အမွတ္ (၃၁၅) လက္နက္ႀကီးတပ္ရင္းမွ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ဝယ္ဝင္ကရာေက်း႐ြာႏွင့္ ပငေက်း႐ြာတဝုိက္႐ွိ ရာဘာျခံ (၂၀၀) ဧကခန္႕ကုိ သိမ္းဆည္းခဲ့ေသးသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: