တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ထုိင္းႏုိင္ငံေရးျပႆနာေသြးစီးသံယုိမွဳဆီအၾကီးအက်ယ္ဦးတည္ေနျပီ၊

ထုိင္းရဲခ်ဳပ္ေဟာင္း စလန္း ဗုန္းနတ္ (Salang Bunnag) ဦးေဆာင္ျပီး ထုိင္းျပည္.သူ.ဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္အဖြဲ.သိမ္းပုိက္ထား ေသာထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရုံကုိရတဲ့နည္းနဲ.ျပန္လည္သိမ္ပုိက္မယ္လို.ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိပါသည္၊ရဲခ်ဳပ္ေဟာင္း စလန္းဗုန္နတ္အ ေနနဲ. လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ၇က္ေန.၊ဘာသာေရးပြဲေတာ္က်င္းပျပီးစီးရင္ထုိင္းရဲေဟာင္းမ်ားအေယာက္တစ္ေထာင္ ေလာက္ကုိဦးေဆာင္ျပီးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ရုံကုိျပန္လည္သိမ္းပုိက္ဖုိ.အဆင္သင့္ျဖစ္လိမၼည္လုိ.ေျပာသြားပါသည္၊

ထုိင္းျပည္သူ.ဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္အဖြဲ.၏ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ စူရိယစုိင္းကတစီလာ (Suriyasai Katasila)က လဲအကယ္၍စလန္းဗုန္းနတ္ေျပာတဲ့အတုိင္းလုပ္မည္ဆုိရင္ အခ်င္းခ်င္းထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မွဳကုိေရွာင္ၾကည္ရန္ခက္မည္ျဖစ္ျပီး ေသြးစီးသံယုိမွဳလမ္းေၾကာင္းသုိ.ေရာက္သြားႏုိင္မည္လုိ.ေျပာပါသည္၊

စလန္းဗုန္းနတ္၏အစီစဥ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ ေနာက္ကေနတစ္ေယာက္ေယာက္ၾကဳိးကုိင္ေနတယ္ဆုိတာက်ေနာ္သံသယမ ရွိပါဘူး၊ယခုလက္ရွိဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လား၊ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတပ္ဆင္လာဆုိတာက်ေနာ္မေျပာႏုိင္ေသးဘူးလို. စူရိယစုိင္းကတိစီ လာကေျပာၾကားပါသည္၊

ထုိ.ကဲ့သုိ.စိန္ေခၚမွဳျဖစ္ေနတဲ့အၾကားကပင္ ထုိင္းစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ ေခတ္တိယ စဝပ္ဒိဘြန္(Khattiya Sawasdibol) ကလဲအကယ္၍ထုိင္းစစ္တပ္အာဏာသိမ္းဖုိ.ၾကိဳးစားလာမည္ဆုိရင္ က်ေနာ္အေနနဲ.အစုိးရေထာက္ခံတ့ဲအင္း အားစုေတြကုိစုေဆာင္းျပီးဆန္.က်င္သြားမည္လုိ.ေျပာပါသည္၊သူကပင္၊စစ္တပ္အာဏာသိမ္းရာမွာအသုံးျပဳမည့္စစ္သံခ်ပ္ကား မ်ားႏွင့္စစ္တပ္သုံးကားမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ရန္ အစုိးရလုိလာေသာအာဏာရွင္ဆန္.က်င္ေရးဒီမုိကေရတစ္မဟာမိတ္အဖြဲ. (Democratic Alliance against Dictatorship (DAAD)အေနနဲ. ဓါတ္ဆီဗုံးမ်ားကုိအသုံးျပဳသြားမည္လုိ.ဆက္ေျပာပါသည္၊

အစုိးရေထာက္ခံေသာေရဒီယုိသတင္းဌာနတစ္ခုမွမိန္.ခြန္းေျပာသြားရာမွာ “ဒီေအေအဒီမဟာမိတ္အဖြဲ.ေတြကုိနာမည္တပ္ေ ျပာဆုိသြားျပီး အထူးသျဖင့္ ဂြ်န္လ ၂၄ ရက္ေန.တြင္လွဳပ္ရွားသြားခဲ့ေသာအာဏာရွင္ဆန္.က်င္ေရးသူမ်ားကုိအာဏာသိမ္းပြဲ ဆန္.က်င္ေရးအတြက္အကူအညီျဖစ္လိမ္.မယ္လုိ.ေျပာပါသည္၊ထုိင္းစစ္သားကုိမုန္းျပီးသာျဖစ္ေသာ ကြြန္ျမဴနစ္တပ္မေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္အေဟာင္းမ်ားကလဲဒီေအေအဒီအဖြဲ.ကုိ ကူညီရန္ကတိေပးသြားတယ္လုိ.သူကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္၊”

“ စစ္သံခ်ပ္ကားေတြကုိတုိက္ခုိက္ဖုိ.ဓါတ္ဆီဗုံ (Molotov Cocktails) အသုံးျပဳနည္းကုိ က်ယ္ယ္ျပန္န္.ေလ့က်င့္ထားပါသည္၊ဒါ ေပမဲ့၊ထုိင္းႏုိင္ငံမွာတစ္ခါမွအသုံးမျပဳဖူးပါဘူး၊အကယ္၍ဘန္းေကာက္ျမဳိ.ေပၚမွာ စစ္သံခ်ပ္ကားမ်ားလွည့္လည္ေလွ်ာက္ပတ္ ေနမည္ဆုိရင္ ျပည္သူေတြတန္ျပန္အာဏာသိမ္းပြဲအေနနဲ. ဒီပြဲဟာ ပထမဦးဆုံးပြဲဦးထြက္ျဖစ္ပါသည္၊အာဏာသိမ္းပြဲတြင္းအ သုံးျပဳေနေသာ ျမင္းစီးတပ္ရင္းအမွတ္(၄)နဲ.တြဲသုံးေလ့ျဖစ္ေသာစစ္သံခ်ပ္ကားမ်ားဟာ ေဟာင္းေနျပီးျဖစ္သျဖင့္မီးဒဏ္ခံႏုိင္ရ ည္မရွိဘူးလုိ. သူကဆက္လက္ေျပာၾကားပါသည္၊

ထုိင္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဆြန္ခ်ဳိင္းႏုတ္ထြက္ေရးဖိအားေပးတဲ့အေနနဲ.ထုိင္းတီဗြီလုိင္နံပါတ္(၃)မွေသာၾကာေန.တြင္းအင္တာဗ်ဴး
လုပ္သြားေသာ ထုိင္းစစ္တပ္အရာရွိၾကီးသုံးေယာက္ကုိလည္ ေခတ္ တိယက ရွဳတ္ခ်ေျပာဆုိသြားေသးတယ္၊

“ယုတ္မာစဥ္းလဲပုံက ဒီလုိဗ်၊ဟုိတစ္ေန.ကစစ္တပ္အရာရွိၾကီးေတြဟာ သူတုိ.ကစစ္ယူနိေဖါင္းအျပည့္နဲ.သူတုိ.၏စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ လဲျဖစ္၊ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လဲျဖစ္ေသာဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကုိျခိမ္းေျခာက္သြားတဲ့လုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္တယ္လုိ.”ေျပာပါသည္၊

အခုလုိ ထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတပ္ဆင္ကုိေထာက္ခံတဲ့အေကာင္းၾကီးမ်ားထင္ထင္ရွားရွားေပၚလာရတဲ့အေၾကာင္းရင္းဟာ ထုိင္းၾကည္၊ေလ၊ေရစစ္အရာရွိၾကီးသုံးေယာက္၏ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏုတ္ထြက္ေရးေလလွဳိင္းေပၚအာဏာသိမ္းပြဲလို.ေခၚေဝၚေနေသာ အင္တာဗ်ဴျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ပုိင္းႏွင့္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လုံးဝမႏုတ္ထြက္ဘူးလုိ.တင္တင္မာမာေျပာသြားျပီးေနာက္ပုိင္းထြက္ေပၚလာ
တာျဖစ္တယ္လုိ.သိရွိရပါသည္၊ထုိ.အျပင္၊ဒီေအေအဒီအဖြဲ.ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ဳိ.ကုိ ထုိင္းဘုရင္ေစာ္ကားေျပာဆုိမွဳျဖင့္ တရားရုံ ကဖမ္းခြင့္ဝရမ္ထုတ္ထားျပီးတပ္ဆင္အတြက္ေတာ့ တရားရုံမွခ်ိန္ထားေသာရုံခ်ိန္ကုိမတက္ေရာက္သျဖင့္ ဖမ္းဝရမ္(၅)ခုေျမာ က္ထုတ္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္၊ေနာက္ပုိင္းမွား တပ္ဆင္ပုိင္ဆုိင္ေသာထုိင္းဘတ္ (၇၆)ဘီလီယံတန္ဘုိးရွိစည္းစိမ္းဥစၥာေတြကုိ ႏုိင္ငံပုိင္အျဖစ္သိမ္းဆည္းႏုိင္ေရးတရားရုံကၾကိဳးစားေနပါသည္၊တပ္ဆင္ရုံခ်ိန္လာေရာက္ႏုိင္ငံေရးအတြက္ဒီဇင္ဘာလ(၂၅)ရ က္ေန.ေနာက္ဆုံးထားျပီးျပန္ခ်ိန္ထားပါသည္၊မတက္ေရာက္ႏုိင္ပါကႏုိင္ငံပုိင္အျဖစ္အျပီသိမ္းရန္တရားရုံကဆုံးျဖတ္လိမ္မည္ လုိ.သိရွိရပါသည္၊

ထုိင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတပ္ဆင္ကုိေထာက္ခံတဲ့အုပ္စုေတြဟာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားစြာကပင္ ထုိင္းဘုရင္စနစ္အဆုံးသတ္ေရး အတြက္ေအးအတူပူးအမွ်တုိက္ပြဲဝင္သြားၾကါရန္ဖင္လန္ႏုိင္ငံမွာ ေတြ.ဆုံျပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့တယ္လုိ. ထုိင္းဘုရင္ေထာက္ခံသူ မ်ားက စြပ္စြဲေျပာဆုိၾကပါသည္၊ တပ္ဆင္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ အေရးၾကီးေသာစစ္တပ္ရာထူးေနရာမ်ားကုိသူနဲ.နီးစပ္ေဆြ
မ်ဳိးေတာ္သူမ်ားကုိအစားထုိးေနရာေပးခဲ့ပါသည္၊သူ၏အစုိးရသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာလာဘ္စားမွဳမ်ား၊အာဏာအလြဲသုံးစား မ်ား၊ႏွင့္မဲဝယ္၊မဲလိမ္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ (၂၀၀၆)ခုႏွစ္တြင္း ထုိင္းစစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းခဲ့ပါသည္၊ထုိ.ေသာ္ျငားလ ည္၊ တပ္ဆင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ စနစ္ဆုိးၾကီးကုိယေန.အထိဆက္လက္လည္ပတ္ေနဆဲဟု ထုိင္းဘုရင္ေထာက္ခံသူမ်ားက ေျပာဆုိေနၾကပါသည္၊

ယခုလက္ရွိဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဟာတပ္ဆင္၏ေယာက္ဖျဖစ္ျပီး လြန္ခဲ့ေသာ ေအာက္တုိဘာလ (၇)ရက္ေန.တြင္ ထုိင္းျပည္သူ.ဒီမုိက
ေရစီမဟာမိတ္အဖြဲ.၏အစုိးရေပၚလစီမေၾကညာႏုိင္ေရးပါလီမာန္ေရွ့ဆႏၵျပပိတ္ဆုိ.ပြဲမွာျပင္းထန္းေသာမ်က္ရည္ဗုံမ်ားအသုံးျပဳ ျပီးျဖဳိခြဲခဲ့သျဖင့္ ဆႏၵျပသူႏွစ္ေယာက္အသက္ေသဆုံးျပီး(၅၀၀)နီးပါးဒဏ္ရာရရွိသြားပါသည္၊

(ထုိင္းသတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ေရဒီယုိမ်ားမွကုိးကားျပီး မင္းကာန္စီ သုံးသပ္ေရးသားထားပါသည္၊)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: