တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

ေပးစာ

တုိင္းရင္းသားအသံ

Blogger Mon said…

့နအဖဗမာစစ္ဗိုလ္ေတြ ေျမွာက္ပင့္တိုင္းလုပ္ရင္ေတာ့ မိုက္တာဘဲ။ အဲဒီလို မိုက္တဲ့ရခိုင္ေတြ က်ေနာ္တို႔ မြန္ျပည္နယ္မွာ အမ်ားၾကီးရိွတယ္။ ရိုင္းတယ္။ ေရးျမိဳ႔နယ္ဟာ နအဖစစ္တပ္ တပ္ရင္း (၁၀)ရင္း တပ္မ တစ္မရိွတယ္။ ျမိဳ႔နယ္နဲ႔ စစ္တပ္နဲ႔က လံုး၀ကို မလုိက္ဘူး။ စစ္တပ္ေနရာအားလံုးဟာ နယ္ေျမခံ က်ေနာ္တို႔မြန္ေတြရဲ့ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံျခံ (ေရာ္ဘာ၊အုန္း၊ကြမ္းသီး၊ဒူးရင္း၊မင္းဂြတ္၊သံပုရာ၊လယ္စသည္) မ်ားကို အတင္းအဓမၼသိမ္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔မိုက္လို႔ သူတို႔ခံရတာပါ။ မိုက္တဲ့ေကာင္မွန္သမွ် အဲဒီလမ္းအတိုင္းဘဲ သြားရမွာပါ။ စိတ္ဓာတ္ေအာက္တန္းက်တဲ့ေကာင္မွန္သမွ် သူတို႔သြားလာရာလမ္းဟာ ေသျခင္းနဲ႔ ငရဲဘဲ။

October 22, 2008 2:49 AM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: