တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ထုိင္းအစုိးရရုံအတြင္းဗုံေပါက္ကြဲ၊တစ္ေယာက္ေသဆုံး၊၂၆ ေယာက္ဒဏ္ရာရ

ထုိင္းျပည္သူ.မဟာမိတ္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ.မ်ားသိမ္းပုိက္ထားေသာထုိင္းအစုိးရရုံအတြင္အစုိးရလုိလာေသာအမည္မသိသူမ်ားက (M79)ဗုံနဲ.ပစ္ခဲ့ရာဆႏၵျပသူမ်ား တစ္ေယာက္ေသဆုံးျပီး၂၆ ေယာက္ဒဏ္ရာရရွိသြားပါသည္၊ေပါက္ကြဲအခ်ိန္မွာမနက္ပုိင္း ၃.၂၅မိနစ္ျဖစ္ျပီးထုိင္းဘုရင္အမေတာ္၏အသုဘအခမ္းအနားတစ္ရက္အလြန္လည္ျဖစ္၏၊

အကယ္၍ျပည္သူ.မဟာမိတ္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ.အေနနဲ.၎တုိ.သိမ္းပုိက္ထားေသာအစုိးရရုံကေနမထြက္ခြာေပးဘူး
ဆုိရင္ဗုံမ်ားဆက္တုိက္ ေပါက္ကြဲမည္.သတိေပးေျပာၾကားခ်က္ကုိ ထုိင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ကတိယာ စဝတ္ဒိဘြန္ကေျပာၾကားခဲ့ျပီးတပ္ ဆင္၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ စတုပြန္ ပေရာမ္ဖန္းကလဲထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ေနာက္အခါျငိမ္းခ်မ္းမွဳဆက္ျပီးမရွိေတာ့ဘူးလုိ.ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္၊

ယင္ကဲ့သုိ.ဗုံေပါက္ကြဲျပီးမၾကာခင္မွာပင္ျပည္သူ.မဟာမိတ္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ.ေခါင္းေဆာင္မ်ားကသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ရာမွာ လာမည့္ ၂၃ ရက္ေန.က်ရင္အၾကီးမားဆုံးလူထုဆႏၵျပပြဲတစ္ခုကုိက်င္းပရန္ေဆာ္ၾသထားပါသည္၊ထုိင္းအစုိးရကုိျဖဳတ္ခ်ရန္ ေနာက္ဆုံးလွဳပ္ရားမွဳတစ္ခုျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊အစုိးရအေနနဲ.အၾကမ္းဖက္မွဳကုိေနာက္ကြဲကေနေထာက္ပံ့ေပးေနတာကုိ၎ တုိ.ကလဲနည္းမ်ဳိးစုံနဲ.တုံ.ျပန္သြားမည့္အေၾကာင္း၊ဒီလုိေပါက္ကြဲမွဳကုိအစုိးရနဲ.ရဲတပ္ဖြဲ.မွာလုံးဝတာဝန္ရွိေၾကာင္းျပင္းထန္း တဲ့စကားလုံးမ်ားျဖင့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားပါသည္၊

ထုိင္းႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားႏုိင္မည့္အလာလာရွိေနေၾကာင္းသုံးသပ္ ေျပာဆုိေနၾကပါသည္၊ဒီလုိႏွစ္ဖက္တင္းမာေနတဲ့အေျခအေနကုိေျပလည္ေအာင္တာဝန္ယူေျဖရွင္းႏုိင္မည့္အဖြဲ.မရွိေသးသျဖင့္ ထထုိင္းႏုိင္ငံေရး၏ထြက္ေပါက္လမ္းစေပ်ာက္ဆုံးေနသည္၊တျခားေသာေကာလဟာလေျပာဆုိေနတဲ့သတင္းစကားတစ္ခုအရ
ထုိင္းစစ္တပ္က ထုိင္းဘုရင္တုိင္ပင္ခံအမတ္ခ်ဳပ္ ပရင္တင္ဆုလာႏြန္း၏အမိန္.ကုိဆက္နာခံရန္ျငင္းဆန္းေနသည္၊ဘုရင္တုိင္ ပင္ခံအမတ္ခ်ဳပ္ ပရင္တင္ဆုလာႏြန္ဟာတပ္ဆင္၏ရန္သူနံပါတ္တစ္အျဖစ္တပ္ဆင္ေထာက္ခံသူမ်ားကယုံၾကည္ေနၾကပါ သည္၊တပ္ဆင္အေနနဲ.လာမည့္ ၂၃ ရက္ေန.က်ရင္မိန္.ခြန္းထပ္ေလာင္ေျပာၾကားတဲ့အခါ ၎၏ႏုိင္ငံေရးရန္သူမ်ားစရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ရွိသည္ဟု အရိပ္ျမြက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္၊ထုိ.ေနာက္၊တပ္ဆင္က၎လမ္းေဘးေရာက္သြားေအာင္တြန္.
ပုိ.ေနသူမ်ားကုိျပန္လည္တုိက္ခုိက္သြားရန္တပ္လွန္.ထားသည္ ဟုေၾကညာထားပါသည္။

1 killed, 26 injured in explosion in Government House

Published on November 20, 2008

One protester was killed and 26 other were injured when a bomb exploded inside the Government House complex in front of the main stage of the People’s Alliance for Democracy early Thursday morning.
Guards and protesters said the explosion occurred at 3:25 am, just a day after the so-called ceasefire during the royal cremation period.

PAD guards rushed the 27 injured protesters to four hospitals. One of them later died at the hospital. He was identified as Jenjit Kladsakhon, 48. The bomb shrapnel inflicted a 2-cm-deep wound on his throat.


Ten injured were rushed to the Phra Monkut Hospital, 8 to Ramathibodi Hospital, 3 to Central Hospital, 1 to Vajira Hospital and 5 to Chulalongkorn Hospital.

Police were not allowed to check the explosion scene which the PAD guards cordoned off.

Following the explosion, PAD guards would not allow anyone to leave the Government House compound unless he or she carried an ID card.

The guards speculated that the bomb might be fired from behind the Civil Service Commission head office or from a building of the office.

Sujitra Chaiphet, 55, a protester from Lampang, said she was woken up by the explosion sound.

She then heard a lot of people screaming painfully and saw many people covered with blood on their arms and body, most of them women.

Despite the explosion, she said she would continue her protest at the Government House.

Earlier, Maj Gen Khattiaya Sawasdiphol, an expert attached to the Army head office, threatened the PAD with bomb attacks, saying if the protesters did not leave the Government House complex soon, they would be attacked with bombs daily.

The explosion also came after Jatuporn Promphan, a personal spokesman of former prime minister Thaksin Shinawatra, quoted the ousted leader as saying there would be no more peace in Thailand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: