တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ထုိင္းႏုိင္ငံေရးပါတီသုံးပါတီဖ်က္သိမ္းခံရျပီ

ညြန္ေပါင္းပါတီသုံးပါတီျဖစ္ေသာ People Power Party, Chart Thai Party, Matchima Thipataya Party အားမဲအတု မ်ားလိမ္ညာမွဳျဖင့္ထုိင္းဥပေဒတရားရုံကဖ်က္သိမ္းလုိက္ျပီး၎တုိ.၏အလုပ္မွဳေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ.မ်ားကုိလည္းႏုိင္ငံေရးလုပ္ပုိင္ ခြင့္(၅)ႏွစ္ပိတ္ပင္ခံရပါသည္၊အရင္တုန္းကလည္းဤဥပေဒပိုဒ္မနဲ.သာတပ္ဆင္ဦးေဆာင္ေသာထုိင္းရက္ထုိင္းပါတီကုိဖ်က္သိ မ္းခဲ့ဘူးပါသည္၊

အစုိးရလုိလာေသာအကၤ်ီအနီးေရာင္အုပ္စုကတရားရုံ၏ဆုံျဖတ္ခ်က္ကုိမေက်နပ္၍တစုံတရာလုပ္ရန္ျပင္ဆင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တရားရုံက(၁၅)မိနစ္အတြင္းလူစုခြဲရန္အမိန္.ထုတ္ျပန္ပါသည္၊လူစုမခြဲပါကတရားရုံကုိမထီးမဲ့ျမင္ျဖင့္အေရးယူခံရမယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေညၾကာတဲ့အခါခ်က္ခ်င္းပင္လူစုခြဲၾကသည္၊ျပည္သူအင္းအားပါတီဖ်က္သိမ္းခံရျပီးေနာက္ဒုဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ခ်ာဝရတ္ က်န္ဝီရကုန္ Chaovarat Chanweerakul ယာယီဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာပါသည္၊

ဒီလုိႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဖ်က္သိမ္းခံရျခင္းသည္ ထုိင္ျပည္သူ.မဟာမိတ္အဖြဲ.အတြက္ေအာင္ပြဲတစ္ရပ္အျဖစ္ေၾကညာပါသည္၊ ၎၏ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာႏုိင္ငံေရးစနစ္အသစ္တစ္ရပ္ဖန္တီးႏုိင္ေရးအတြက္ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္သြားမယ္လုိ.ေျပာပါသည္၊ သူတုိ.အေနနဲ.ေလဆိပ္သိမ္းပုိက္မွဳကုိရုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ျပီးကုိယ္.အိမ္ကုိယ္ျပန္ၾကမယ္လုိ.ေၾကညာပါသည္၊ဒါေပမဲ့အခုအခ်ိန္အထိ ေေတာ့ေအာင္ပြဲခံေပ်ာ္ပြဲရြင္ပြဲမ်ားလုပ္ေနၾကပါသည္၊ဝမ္းေျမာက္ပီတိျဖင့္ငုိးၾကသူမ်ားငုိးျပီးေအာင္ပြဲခံေအာ္သံမ်ားဆူညံေနပါသည္ သူတုိ.အေနနဲ. ကုိယ္အိမ္ကုိျပန္ၾကျပီးလမ္းခြဲေတာ့မည့္ႏွဳတ္ဆက္စကားမ်ားတစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္စင္ေပၚတက္ေဟာ ေျပာေနၾကပါသည္၊

တစ္ခ်ဳိ.ၾကေတာ့ စီးပြားေရးပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္သည့္အားေလွ်ာက္ အကယ္၍မဟာမိတ္အဖြဲ.ဝင္မ်ားကက်မတုိ.ေနရာအလည္လာ ေရာက္ရင္ပုိက္ဆံမယူအခမဲ့ၾကဳိဆုိေပးပါမယ္လုိ.အခ်င္းခ်င္ဖိတ္ေခၚၾကပါသည္၊အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကေတာ့၊က်မဟာခ်ဳမ္း ဘြန္းရထားဘူတာမွားငွက္ေပ်ာ္သီးေရာင္ေနပါသည္၊မဟာမိတ္အဖြဲ.ဝင္မ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ရင္ၾကဳိက္သေလာက္ဝင္စား ႏုိင္ပါသည္၊ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့၊က်မဟာဖူးကတ္မွာဟုိတယ္ပုိင္ရွင္ပါ၊က်မဟုိတယ္ေရွ့မွာ မဟာမိတ္မ်ား၏သေကၤတ ျဖစ္ေသာလက္သီးခုတ္ပုံကုိအၾကီးေဆာက္လုပ္ေပးပါမယ္၊က်မဟုိတယ္မွာမဟာမိတ္မ်ားလာေရာက္တည္ခုိရင္အခမဲ့ဝန္ေဆာင္ ေပးပါမယ္လုိ.ေၾကညာၾကပါသည္၊ဒါဟာ(၇)လနီးပါးရက္ၾကာေသာတုိက္ပြဲကုိေအာင္ပြဲခံတဲ့အေနနဲ.ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာဆင္ႏြဲ ေနၾကတဲ့ျမင္ကြင္းပါ၊

မဟာမိတ္တုိ.၏တုိက္ပြဲဟာ အစုိးရလုိလာေသာျပဳိင္ဘက္အုပ္စု၏အၾကမ္းဖက္မွဳေၾကာင့္(၄)ေယာက္ေသးဆုံျပီး(၆၀၀)နီးပါးဒ ဏ္ရာရရွိပါသည္၊သူတုိ.လုိလာေသာႏုိင္ငံေရးအသစ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ကူးေျပာင္းကာလမွာမ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ သြားမယ္လုိ.ေျပာဆုိေနၾကပါသည္၊

PARTY DISSOLUTION
People Power, Chart Thai and Matchima Thipataya parties disbanded

Published on December 2, 2008

The Constitution Court on Tuesday ruled to disband three coalition parties, People Power, Chart Thai and Matchima Thipataya, and banned the three’s party executives from electoral process for five years.

The high court held the three parties for accountability on electoral fraud involving party executives, Yongyuth Tiyapairat of People Power, Monthien Songpracha of Chart Thai and Sunthorn Wilawan of Matchima Thipataya.

In the fraud case linked to People Power Party, the high court cited the Yongyuth conviction by the Supreme Court as the ground to penalise the ruling party.

For cases linked to Chart Thai and Matchima Thipataya, it invoked the rulings by the Election Commission as the basis to punish the two parties.

The nine presiding judges reached unanimous decisions against People Power and Matchima Thipataya parties. And they formed the eight-to-one decision to punish Chart Thai.

The high court opined that the punishment by disbandment was mandatory as sanctioned by Article 237 of the Constitution and that it had no leeway to selectively punish the party executives on the individual basis.

The Nation

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: