တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

ဦးကိတၱိသာရသုိ.မဟုတ္ထပ္ဆင့္အကယ္ဒမီေက်ာ္ဟိန္းပဲခူးမွာတရားေဟာမည္

(အရပ္သားသတင္းေထာက ္(civilian journalist) မွေပးပုိသည္)


တုိင္းရင္းသားအသံ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: