တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ရွမ္းျပည္အစုိးရ၏ ဒု-ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ခုန္လု(ဝါ)လြယ္ ခုန္ခကြယ္လြန္

မနက္ဖန္မွာ ဂ်န္နဝါရီလ (၁၅)ရက္ေန.က်ရင္မီးသျဂၤဳိဟ္မည္ျဖစ္ပါသည္၊သူဟာ (၁၂)ေန.တုန္းကအသည္ကးင္ဆာေရာဂါနဲ. ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္၊ခုန္လုကြယ္လြန္သည့္အေပၚတုိင္းရင္းသားအသံမွက်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားနဲ့ထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲ ဝမ္းနည္းပါေၾကာင္းႏွင့္ရွမ္းလူမ်ဳိးအတြက္သာမကတုိင္းရင္းသားအားလုံးအတြက္ပါဆုံးရွံးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ပါ သည္။

ဆက္သြယ္လုိသူမ်ားအတြက္
For more information, please contact Suwan Soikhamseng Tel: 085-6665982 or Sai Noi, Tel: 084-1705487

Funeral tomorrow for Shan rebel “minister”

by admin last modified 2009-01-14 05:09

Funeral for Khun Lu aka Lionel Khunka, “Deputy Foreign Minister” for the “Shan Government,” who passed away in Chiangmai on Monday, 12 January, will be held on Thursday, 15 January, according to its “information minister” Suwan Soikhamseng.

Sao Hso Hkan Hpa

14 January 2009

His remains would be moved from the Wat Papao Shan temple at 13:00 tomorrow to the nearby Paphaeng temple to be cremated.

Born on 11 May 1938, Khun Lu joined the movement led by Sao Hso Hkan Hpa aka Tiger Yawnghwe, after it was formed on the Chiangrai border on 25 March 2005. His father Khun Ka served as a minister at the Hsenwi palace during Prince Sao Hom Hpa’s reign, when the Federated Shan States as the Shan State was then known, was still a separate entity from Burma. Known as a brilliant student at the Rangoon University, he had worked at the Thai embassy in Rangoon before coming to Thailand.

He died of liver cancer.

His funeral is expected to be attended by most of the “cabinet” members residing in Thailand.

The formation of the “Shan Government” and its declaration of independence on 17 April 2005 remain a controversial topic both inside and outside the Shan community to this day.

For more information, please contact Suwan Soikhamseng Tel: 085-6665982 or Sai Noi, Tel: 084-1705487

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: