တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဖုိ.ဝိန္းျမဳိ.၊ IVY TECH COMMUNITY COLLEGE မွာျပဳလုပ္မည့္တုိင္းရင္းသားပြဲေတာ္တဲ့၊တုိင္းရင္းသားအစစ္အမွန္၏ပြဲ ေတာ္ျဖစ္ပါေစလုိ.တုိင္းရင္းသားအသံမွဆုေတာင္းလုိက္ပါသည္၊


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: