တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ သတၲမအႀကိမ္ညီလာခံ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးၿပီ
Kaowao Newsgroup ဇန္နဝါရီ ၁၈ ၊ ၂၀၀၉

သတၲမအႀကိမ္ေျမာက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟုိညီလာခံကို ယမန္ေန႕တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီးသြား ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဗဟုိအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္ဟံသာကေျပာပါသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ယၡဳသတၲမ အႀကိမ္ အေထြေထြညီလာခံႀကီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေ႐ွ႕သို႕ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ ရပ္တည္ခ်က္ မ်ားမွာ တစ္စုံတစ္ရာ အေျပာင္းအလဲမ႐ွိပဲ မူလကထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ဟုဆိုပါသည္။

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိလည္း ဝင္ေရာက္မည္မဟုတ္သလုိ စစ္အစုိးရေျပာဆုိေနသည့္ မြန္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္ MNLA ကုိလည္း စစ္အစုိးရကာကြယ္ေရးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ထား႐ွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဤညီလာခံတြင္ ျပတ္သားစြာ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယခုက်င္းပခဲ့ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ သတၲမအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံသည္ ပါတီဝင္ထုတရပ္လုံးတြင္ အထက္မွေအာက္ေျခအထိတစုတစည္းေသာညီၫြတ္မႈ လကၡဏာကုိ ေဆာင္ခဲ႕ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္းမ်ားကို လွ်ိ႕ဝွက္မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ၾကရာတြင္ အေျပာင္းအလဲ တစုံတရာမ႐ွိခဲ့ပဲ လစ္လပ္ေသာေခါင္းေဆာင္ေနရာတြင္္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ဝင္ေရာက္ ေနရာယူခြင့္ ရ႐ွိခဲ့ၾကပါသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ ယခုစစ္အစုိးရေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲႏုိင္ေရးအမ်ဳိးသား ညီလာခံကုိတက္ေရာက္ခဲ့ရာတြင္ စစ္အစုိးရခ်မွတ္သည့္မူလမ္းစဥ္ကုိ လက္မခံႏုိင္သျဖင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေလ့လာ သူအဆင့္သာေစလႊတ္၍ ဆက္လက္တက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို ၁၉၅၈ ဇူလိုင္လ ၂၀ တြင္ ႏိုင္ေရႊက်င္ဦးစီးၿပီး စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီအတိုင္းအတာ တခုလုံးအဆင့္ ပါတီဗဟိုညီလာခံကို အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ စစ္အစိုးရႏွင့္အပစ္ရပ္စဲမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံကုိ ၁၉၉၆ မွ ယၡဳသတၲမအႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံ ၂၀၀၉ အထိ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုညီလာခံမ်ားတြင္ စစ္အစိုးရ၏ အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိမေထာက္ခံခဲ့သလုိ တဖက္သတ္မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ေရးသားအတည္ျပဳသည့္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာ ထားတို႔ကို ပါတီတရပ္လုံးကိုယ္စားျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ လက္နက္ ကိုင္ပါတီတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: