တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဘာေၾကာင့္ အာဏာမလႊဲေပးရသလဲ

ဗုဒၶဟူးေန႕၊ 21 ဇန္န၀ါရီ 2009 ခိုင္လင္း(ေမဃ၀တီ)

၁၉၉၀ ျပည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို အႏိုင္ရပါတီအား အဘယ္ေၾကာင့္အာဏာမလြဲေပး ဘဲေနရ သနည္း။ စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ အာဏာကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ လိုျခင္းတစ္ခုတည္း ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ အာဏာလႊဲေျပာင္း မေပးႏိုင္ ျခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာထဲက အဓိက ေက်ာရိုး တခု(သို႔မဟုတ္)အခ်က္တခုရွိသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ နအဖ(န၀တ)စစ္အုပ္စုအတြက္ ေသေရးရွင္ ေရးတမွ်အေရးႀကီးသည္။ (ဤေနရာ၌ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို မဆိုလိုပါ။ တပ္မေတာ္ သားမ်ား အေနႏွင့္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ နအဖ(န၀တ)သည္ သီးျခားဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ စစ္တပ္ကို ခုတံုးလုပ္၍ လူတစုက သူတို႔ဆႏၵအတိုင္း လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္၍ တဖက္မွာ နအဖ(န၀တ)ႏွင့္ တေဘာတည္း ပံုစံမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။ စကားခ်ပ္)

နအဖ(န၀တ)သည္ အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္းက ျပည္သူ႔အာဏာကို ျပည္သူ႔လက္ထဲ ျပန္အပ္၍ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ စစ္တန္း လ်ားကို ျပန္မည္ဟု ကတိေပးခဲ့ပါသည္။ အမွန္ကလည္း သူတို႔ျပန္မည္ဟုေျပာဆိုျခင္းသည္ သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ (တစည) ေသခ်ာေပါက္ႏိုင္မည္ဟု တြက္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ အကယ္၍ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္(တစည) သာ ႏိုင္ခဲ့ပါက (တစည) အာဏာလႊဲ၍ စစ္တပ္သည္ စစ္တပ္လ်ားကို ျပန္မွာေသခ်ာသည္ ။ ဤကဲ့သို႔ေကာက္ခ်က္ခ် ရျခင္းသည္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ကာလ၏ အခင္းအက်င္းအရေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖစ္သည္ ။ လက္ရွိအေျခအေနအရလည္း နအဖ(န၀တ) အေနျဖင့္ (တစည) ကို က်ားကန္ေပးေနသည္ကို သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။ သို႔ေသာ္ နအဖ(န၀တ) ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ျဖစ္မလာဘဲ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရခဲ့သည့္အခါ နအဖ(န၀တ)အေနျဖင့္ ေျဗာင္ေပးထား သည့္ ကတိကို ေျဗာင္ဖ်က္ခဲ့ရသည္ ။ ဘာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို အာဏာမလႊဲ ေပးခ်င္ရသနည္း။ အာဏာအေပၚမွာသာယာ၍ သို႔မဟုတ္ အာဏာကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္လိုျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ယင္းတခုတည္းေၾကာင့္ေတာ့မျဖစ္ႏိုင္ ။ ယင္း၏ေနာက္ကြယ္ မွာ ဘာေတြရွိသနည္း။ လက္ကုန္ ႏိႈက္ၾကည့္ရန္လိုလာသည္။ အခ်ိဳ႕က ခ်ျပသည္ ။ မရဲတရဲ ။ က်ေနာ္လည္း မရဲတရဲ ၂၀၀၂ တုန္းက မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္မွာ ပါးပါးေလးခ်ျပဖူးသည္ ။ က်ေနာ္က ယင္းေဆာင္းပါး တြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိတည္ရွိေနေသာ ျပႆနာသည္ အမ်ိဳးသားေရး ျပႆနာျဖစ္သည္ ။ ယင္း အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာအား ႏိုင္ငံေရးအရေျဖရွင္းမွသာလွ်င္ ေျပလည္သြားမည္ ျဖစ္၏ ။ (၁၉၉၀)ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္သူ႔အာဏာအား ျပည္သူ႔ထံအပ္ႏွင္းရံုသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာအား ႏိုင္ငံေရးအရ မေျဖရွင္း လိုေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔အာဏာအား မအပ္ႏွင္းဘဲ ျငင္းဆန္ေနျခင္း ျဖစ္၏ ။ စစ္အုပ္စုသည္ အမ်ိဳးသားအသီးသီးတို႔၏ တန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေရးကိုမလိုလား သည္မွာသမိုင္းက သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။ အကယ္၍ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာအား မေျဖရွင္းဘဲ အာဏာပိုင္ဆိုင္ေရးတခုတည္း ဆိုလွ်င္ ေအာင္ႏိုင္ေရးပါတီျဖစ္ေသာ (NLD) လက္ထဲသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းလိုက္မည္ျဖစ္၏။ ယခု (၁၉၉၀)ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အေျဖသည္ အာဏာရရွိေရးသက္သက္မဟုတ္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးအရအေျဖရွာမည္မွာ ေသခ်ာေသာေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ျငင္းဆန္ ေနရျခင္းျဖစ္၏” ဟူ၍ အျခားအေၾကာင္းအရာေရးရင္း က်ေနာ္ေကာက္ခ်က္ ခ်ေရးျပခဲ့ဖူးသည္။ တခ်ိန္ခ်ိန္ယင္းအေၾကာင္း အရာေလးကို သီးသန္႔ေဆာင္းပါးတပုဒ္ေရး မည္ဟုစိတ္ကူးခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္အမွတ္မရသျဖင့္ က်ေနာ္မေရးျဖစ္ခဲ့ပါ။

တိုက္ဆိုင္စြာျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္စာေရးဆရာတဦး၏ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ျဖစ္မွ ယင္းအေၾကာင္း အရာကို ျပန္လည္သတိရ၍ ေရးျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာ၏ ေဆာင္းပါးအႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တစ္ထစ္ေလွ်ာ့ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာေလသံအရ ေျပာရရင္ ပညာရွိေလးမ်ားကဆိုသည့္အေၾကာင္း ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တစ္ထစ္မက ေလွ်ာ့လာလိုက္သည္မွာ ေနာက္ဆံုးေလွ်ာ့စရာမရွိ၍ ဦးလြင္ပုဆိုးသာ က်န္ေတာ့သည့္အေၾကာင္းစသည္ အားျဖင့္ ေရးထားပါသည္ ။ က်ေနာ့္အေနႏွင့္ ဆရာအား တိုက္ခိုက္လို၍ ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသည္မဟုတ္ပါ။ ပညာရွိေလး မ်ားဆိုသည့္ ဆရာ့စကားကိုလည္း က်ေနာ့္ကို ရည္ရြယ္သည္မဟုတ္ပါ။ မည္သူအား ရည္ရြယ္သည္ကိုက်ေနာ္သိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းကိစၥ အဓိကမဟုတ္ ။ အဓိက ျဖစ္ေနသည့္အေၾကာင္းအရာကို သာဆုပ္ကိုင္၍ အထက္မွာက်ေနာ္ ေျပာခဲ့သည့္ အတိုင္း တိုက္ဆိုင္၍သာ ဥပမာအျဖစ္ျပရင္း ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ ဆရာညြန္းေသာ ပညာရွိေလးမ်ားထဲမွတေယာက္ ေျပာေသာ စကားသည္ န၀တ (နအဖ) မွ အာဏာမလႊဲေျပာင္းေပးေရး၏ အခ်က္အတခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္သည္ က်ေနာ္အထက္မွာ တင္ျပခဲ့သည့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ေရးခဲ့ဖူးသည့္ ေဆာင္းပါးေကာက္ႏုတ္ခ်က္ႏွင့္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ တူေနသည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရာကို ဆြဲဆန္႔၍ ယခုေဆာင္းပါးကို က်ေနာ္ေရးရျခင္းျဖစ္သည္။ (ဤေနရာ၌က်ေနာ္ညြန္း ဆိုေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ နာမည္အား မထည့္ေရးသည္ကို နားလည္ေပး ေစခ်င္သည္။ ၄င္းပုဂိၢဳလ္မ်ားအား နာမည္ မထည့္ ေရးေသာ္လည္း စာဖတ္ႏွံ႔စပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေျဖရွိပါသည္။ စကားခ်ပ္။ )

ယင္းအခ်က္ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေလွ်ာ့ေပးလွ်င္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကို ရရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေပၚထားရွိသည့္သေဘာထားပင္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနႏွင့္လည္း တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုကဲ့သို႔ ခိုင္မာစြာရပ္တည္ေနရျခင္းသည္ လြတ္လပ္ ေရးႏွင့္ထပ္တူ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးသတ္ေစလို၍ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္လြတ္လပ္ ေရး ႏွင့္ထပ္တူ အစိုင္အခဲအျဖစ္တည္ရွိေနေသာ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးအရေျဖရွင္းလို၍ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ ပင္လံုအေပၚသစၥာေဖာက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဦး၀င္းတင္ လြတ္လာၿပီး ေနာက္ မီဒီယာ (RFA) ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးသည့္အခါ၌လည္း ဗမာအမ်ိဳးသား မ်ားႏွင့္ ထပ္တူ က်န္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိကို ရွိရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။ “ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူေရး” ဆိုသည့္စကား သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွသည္ ယေန႔ကာလအထိ အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္တစုအေနျဖင့္ နာနာက်င္က်င္ ခါးခါးသီးသီး အျပင္းအထန္ျငင္းဆန္ေနခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၏ ဟိုမွာဘက္ ပါလီမန္ေခတ္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရး အရတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ခြင့္ရွိခဲ့သည္မဟုတ္ပါ။ ၁၉၆၂ အလြန္ ကာလမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ ေကာင္းေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ပါလီမန္ေခတ္သည္ အႏူထဲက လူေခ်ာ။

ဒီမိုကေရစီအင္အားစုၾကားမွာလည္း အခ်ိဳ႕ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း တစ္ထစ္ေလွ်ာ့တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်ျပသည္ကို နယ္စပ္မွေနစဥ္ က်ေနာ္ႀကံဳခဲ့ရဖူးသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တစ္ထစ္ေလွ်ာ့ တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္း တစ္ထစ္ေလွ်ာ့ရန္ အႀကံေပးျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ တခုတည္ေဆာက္ေရးတခုကိုသာ ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပါလီမန္ေခတ္သည္လည္း ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရတန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိခဲ့ပါသလား။ ျပည္တြင္းစစ္ေရာ မရွိဘဲေနခဲ့ဖူး ပါသလား။ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပင္လံုကို ေက်ာခိုင္းသစၥာေဖာက္ခဲ့ျခင္း၏ ရလဒ္သည္တိုင္းျပည္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ၿပီး ကုန္းေကာက္စရာမရွိေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႂကြင္းက်န္ ရစ္ခဲ့ျခင္းသာ အဖတ္တင္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေရးစသျဖင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သေဘာထားသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ မေျပာင္းလဲေသးပါ။ ထို႔အတူ စစ္အုပ္စုသည္လည္း ၁၉၉၀ ျပည့္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ အသိအမွတ္ျပဳသည့္တိုင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ တိုင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ ခ်က္တစ္ထစ္မေလွ်ာ့သမွ် အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား အာဏာအပ္ႏွင္း မည္မဟုတ္ပါ။ ဆိုလွ်င္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲ အသိ အမွတ္ျပဳေရးႏွင့္ အာဏာ ရရွိေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚထားရွိသည့္သေဘာထား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးရပ္ တည္ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲပစ္မည္လား။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အာဏာရယူေရး တခုတည္းသက္ သက္မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအရေျဖရွင္းရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ တိုး၀င္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ မ်ားတြင္လည္း ေအာင္ပန္းဆင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္လက္တြဲ၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP) ကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နအဖ (န၀တ) အေနျဖင့္လည္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚသေဘာထားအား ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြး ေကာင္းေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚရပ္တည္ခ်က္ကို မေျပာင္းလဲ ခဲ့သျဖင့္ စစ္အုပ္စုသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္လံုး၀ မပါေသာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ုဳပ္ပံု အေျခခံခံ ဥေပဒကို တရပ္ၾကမ္း ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပကာ အားလံုး ေထာက္ ခံပါသည္ဟု လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ ။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟုဆိုေသာ္လည္း အမွန္စင္စစ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအရတန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို လံုး၀ပစ္ပယ္လို၍ လုပ္ေဆာင္လာ ျခင္းျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားသည္ ။ တပ္မေတာ္ေကာင္းစား ေရးမဟုတ္ ။ ေခါင္းေဆာင္ လူတစုေကာင္းစားေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ားအား ႏွိပ္ကြက္ေရး။ ဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္တြင္းရွိ တိုင္းရင္း သားမ်ားအေနျဖင့္ ဘာလုပ္သင့္သနည္း။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား အာဏာမလႊဲ ေပးျခင္းသည္ ၄င္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳမ်ား အေပၚထားရွိသည့္ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား ကို မႀကိဳက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို မေမ့သင့္ေပ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: