တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ေမာင္သန္းေရႊတုိ.အတြက္ ဗြီဒီအုိလက္ေဆာင္၊ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိေခ်ာေခ်ာေမာေမာဘယ္လုိလႊဲေျပာင္ေပးရမလဲ?
Embedded video from CNN Video

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: