တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

လန္ဒန္ေရာက္မ်ဳိးဆက္သစ္မြန္အမ်ဳိးသားအဖြဲ.မွဦးစီးက်င္းပမည့္(၆၂)ၾကိမ္ေျမာက္မြန္အမ်ဳိးသားေန.ဖိတ္ၾကားလႊာ

အခ်က္အလက္မ်ားပုိသိပါကဒီဝက္ဘ္ဆုိက္ကုိသြားလည္ပါ၊ http://www.gmsuk.org/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: