တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
မီးတုိက္ပြဲ၊ေရတုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲခ်က္အေပၚတုိင္းရင္းသားအသံ၏ေဆြးေႏြးခ်က္။

လြန္ခဲ့ေသာေသာၾကာေန.တြင္ေမာ္လျမဳိင္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားဦးေဆာင္ျပီးျပည္သူလူထု၏မူလရပုိင္ခြင့္မ်ားအေပၚအေျခ ခံျပီးတုိက္ပြဲနိဒါန္းစခဲ့ေလျပီ၊ယင္းကဲ့သုိ.ေတာင္းဆုိခ်က္တုိက္ပြဲေၾကာင့္အျခားေသာျမဳိ.ၾကီးမ်ားရွိေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ျပ ည္သူလူထုမ်ားအားလည္းဂရုိက္ယက္ခတ္ေနပါသည္၊ျမန္မာျပည္သူလူထု၏မူလရပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ေတာင္းဆုိခ်က္ သည္တရားေသာတုိက္ပြဲျဖစ္သျဖင့္စစ္အစုိးရအတြက္ဘီလူးၾကီးနဲ.အတူမုန္းတုိင္ပါေသာျခိမ္းေျခာက္မွဳတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ကုိအ ေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္၊သုိ.ေသာ္၊၎တုိက္ပြဲဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္တုိင္းျပည္အႏွ.ံဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားလုိအပ္ေန ပါသည္၊

ႏုိင္ငံေရးမစြက္ဖက္ေသာျပည္သူလူထု၏တုိက္ပြဲအစစ္အမွန္ဟာ အျပစ္ကင္းစင္ျပီးယဥ္ေက်းေသာလူ.အဖြဲ.အစည္း၏က်င့္ၾကံ ေသာက်င့္ဝတ္နဲ.လည္းကုိက္ညီ၏၊ လူထု၏ခံစားခ်က္၊နစ္နာခ်က္ႏွင့္မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကုိထုတ္ေဖာ္ေျပာျပတဲ့အခါ အင္းအား သုံးျပီးလက္မေႏွးဘဲရုိက္ႏွက္၊ဖမ္းဆီး၊ျဖဳိခြဲေလ့ရွိေသာစစ္အစုိးရကုိဘယ္သူအေရးယူေပးမလဲ၊ ျပည္သူလူထုကုိဘယ္သူကအာ ကာအကြယ္ေပးမလဲဆုိတဲ့ေမးခြန္မ်ားကုိအေျဖေပးဖုိ.အခ်ိန္တန္ျပီ၊

ထုိ.သုိ.စဥ္းစားရာမွာ၊ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိေဆြးေႏြးခ်င္ပါသည္၊

၁။ ျပည္တြင္းရွိႏုိင္ငံေရးအဖြဲ.အစည္းမ်ားကကုိယ့္ပါတီကုိယ့္လူမ်ဳိးအတြက္ကုိသာမၾကည့္ဘဲနဲ. လူထုတုိက္ပြဲအစစ္အမွန္ေဖာ္ ေဆာင္ေပးေရးကုိ အဆင့္သင့္ျပစ္ျပီးလား?(ဥပမာ၊ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းတုုန္းကဆုိ ေရႊဝါေရာင္တုိက္ပြဲအရွိန္ေကာင္း လာသည့္အခါ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခ်ဳိ.ကကုိယ္ေရွ့ေဆာင္ျပီးျဖစ္လာသလုိလုိ၊ႏွင့္ဟုိအလံဒီအလံေထာင္ျပီး ေအာင္ပြဲခံမလုိလုိလု ပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ဳိးကုိေရွာင္ရွားဖုိ.ျပင္ဆင္ထားျပီးလား?)၊

၂။အပစ္ရပ္၊အပစ္မရပ္ေသာလက္နက္ကုိင္အဖြဲ.အစည္းမ်ားကအျပစ္မဲ့ျပည္သူလုထုကုိ စစ္အစုိးရကဖိႏွိပ္လာရင္အထိေရာ က္ဆုံးအာကာအကြယ္ေပးႏုိင္မည့္နည္းလမ္းကုိျပင္ဆင္ထားျပီးျပီလား?

၃။ျပည္တြင္းျပည္ပႏုိင္ငံေရးအဖြဲ.အစည္းမ်ားကႏုိင္ငံေရးမပါေသာလူထု၏ရပုိင္ခြင့္ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိေထာက္ခံဖုိ.ဝန္းေလေန
သလား?

၄။ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ရန္အၾကံအစည္းမပါဘဲလူထုတုိက္ပြဲအတြက္ စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ဘက္ေပါင္းစုံကေနဘယ္လုိလုပ္ မွထိေရာက္မည္းနည္း?

၅။လုထုတုိက္ပြဲကုိစစ္တပ္ကဘယ္လုိလုပ္မွနာလည္ႏုိင္မည္းနည္း?စေသာအခ်က္မ်ားပါဝင္သည္၊

လူထုတုိက္ပြဲအစစ္အမွန္ျဖစ္ေပၚလာရင္စစ္အစုိးရအတြက္ဆုံးရွံးမည့္အခ်က္မ်ား၊

၁။ ျပည္တြင္းမျငိမ္းမသက္ေၾကာင္းကုိသိသာထင္ရွာစြားကမၻာကသိလာျခင္း၊
၂။စစ္အစုိးရဖိႏွိပ္လာရင္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ.ေတြကလူထုကုိအာကာအကြယ္ေပးလုိက္တာနဲ.သူတုိ.၏လမ္းျပေျမပုံ ၇ ခ်က္အေပၚအေျခခံျပီးျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ပ်က္ေစႏုိင္ျခင္း၊

၃။ေရြးေကာက္ပြဲမပ်က္ႏုိင္တာေတာင္မွ တုိက္ပြဲ၏ဂယက္ေၾကာင့္ လုထုကႏုိင္ငံေရးအသိႏုိးၾကားလာျပီးစစ္အစုိးရအတြက္ေရြး ေကာက္ပြဲႏုိင္ဖုိ.ျဖစ္ႏိုိင္ေခ်နဲလာျခင္း၊

၄။အကယ္၍ျပည္တြင္းစစ္ျပန္ျဖစ္လာရင္တုိင္းျပည္အတြက္ျပႆနာၾကာရွည္ႏုိင္ေသာ္လည္း စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွာ တစ္သက္ လုံးေနမဲ့အစားလြတ္ေျမာက္ဖုိ.ေျခလွမ္းအသစ္တစ္ခုလမ္းဖြင့္လာႏုိင္ျခင္း၊

၅။စစ္အစုိးရတုိ.ကသာႏုိင္ငံေရးအေပၚစီးေနျခင္းကုိအဆံုးသတ္ႏုိင္ျခင္း၊စေသာအခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

ဒီအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခ်င္ရင္ အီးေမလ္ေပးပုိ.ႏုိင္ပါသည္၊ tineyintharvoice@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: