တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
မြန္ျပည္သစ္ပါတီညီလာခံ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ အားလံုး စရဖ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾက
Fri 27 Mar 2009, မိမြန္စြန္း
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႕ အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ညီလာခံတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ အားလံုး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

မတ္လ (၃) ရက္ေန႕တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠဌ ႏိုင္ေထာမြန္ႏွင့္ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုျခံဳေရး ညြန္ၾကားေရးမႈခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့့္တို႕ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္က မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ အာလံုးႏွင့္ ေတြ႕လိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက “ အခုအႀကိမ္က်င္းပတဲ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ညီလာခံမွာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အားလံုး ေတြ႕ဆံုဖို႕ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္၊ ေနာက္တစ္လ ႏွစ္လၾကာရင္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠဌ ႏိုင္ေထာမြန္၊ ဒုတိယ ဥကၠဌ ႏိုင္ရႆ အဖဲြ႕ဝင္တို႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ရန္ စည္းရုံးခဲ့သည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ သတင္းရပ္ကြက္က ဆိုသည္။

ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္သည္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္္းေဆာင္မ်ားကို ပါဝင္လာရန္ စည္း႐ုံးေရးတာဝန္ယူရသည္ဟု ဒုဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ ပါတီဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦး၏ အဆိုအရ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီီက ပါဝင္ရန္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္က ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး ၄င္းတ႕ိို ရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ဇန္နဝါရီလတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၌္ သတၲမအႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီဗဟို ညီလာခံမွ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး၊ စစ္အစိုးရ ေရးဆဲြထားသည့္ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆဲြေပးမွသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္ခံစဥ္းစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေၾကျငာခ်က္ မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။

သႈ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း၏ အဆိုအရ ဇန္နဝါရီလ ၁၇- ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ အင္အား ၃၀ ခန္႕ ပါသည့္ “ဝ” ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္တို႕ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း “ဝ” အဖဲြ႕က လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: