တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
UWSP ပါတီ အႏွစ္ (၂ဝ) ျပည့္အထိမ္းအမွတ္သုိ႔ NDF သဝဏ္လႊာေပးပုိ႔

ကာအုိဝါအုိသတင္းဌာန

စံခလပူရီ(ဧၿပီ- ၁၇)။ ။၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ ယေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ “ဝ” ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္း အႏွစ္ (၂ဝ) ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္ႀကီးကုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ကဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

ယင္းသဝဏ္လႊာတြင္ “၁၉၈၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ အေျခအေနေတာင္းဆိုခ်က္အရ ထိုစဥ္က စစ္အာဏာရွင္အုပ္စု (နဝတ) ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို သေဘာတူ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားခဲ့ေသာ္လည္း “ဝသပ” အေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ အမ်ဳိးသားေရး ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားကို ခိုင္ၿမဲစြာဆုပ္ကိုင္၍ ဘဝတူ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္ေနျခင္းကို မိမိတို႔ “မဒတ” က ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳအပ္ပါေၾကာင္း”

“ဝသပ” အေနျဖင့္ “ဝ” အမ်ဳိးသား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အထူးေဒသႏွင့္ “ဝ” ျပည္နယ္အစိုးရ ဖဲြ႔စည္းေၾကာင္း ေၾကျငာ ျခင္းသည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ အဓမၼအတည္ျပဳခဲ့ေသာ နအဖ ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံ ပယ္ခ်ေၾကာင္း ေဖာ္ျပယံုမွ်မက အမ်ဳိးသားညီလာခံ တက္ေရာက္စဥ္ကာလမ်ားက “ဝသပ” တင္ျပခဲ့ေသာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ နအဖ စစ္အုပ္စုကပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေပၚလြင္ေစခဲ့ေၾကာင္း”

“ဝသပ” အေနႏွင့္ “ဝ” ျပည္သူမ်ား၊ “ဝ” အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ဆႏၵကိုထင္ဟပ္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္ အေရးကို ေဖာ္ျပျခင္းမွ်သာျဖစ္ၿပီး လံုးဝလြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးမွ ခဲြထြက္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကျငာျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ “မဒတ” က ႀကိဳဆိုေထာက္ခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း”

“မဒတ” အေနႏွင့္ အႀကံျပဳလိုသည္မွာ “ဝသပ” သည္ ကိုယ္ပိုင္အင္အား၊ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးကို ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း ျပည္ေထာင္စု တဝွမ္းလံုးရွိ အျခားဘဝတူ ညီေနာင္တိုင္းရင္း သား မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးကို မဆိုထားဘိ၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကိုပင္ ခံစားႏိုင္ျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္း “ဝသပ” ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား သတိျပဳမိေစရန္ တင္ျပလိုပါေၾကာင္း။ အာဏာရွင္ စစ္အုပ္စု၏ မ်ဳိးျဖဳတ္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေသြးခဲြအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း စသည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေအာက္တြင္ အလူးအလဲ ခံစားေနဆဲျဖစ္ေသာ ဘဝတူ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးကို အတူတကြ ပိုမိုပူးေပါင္းလက္တဲြ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ တျပည္လံုးအတိုင္း အတာျဖင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ရရွိခံစားႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႀကီးတည္ေဆာက္ႏိုင္သည္အထိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု ႏွင့္အတူ ဝသပ မွ ဦးေဆာင္ပါဝင္ပါရန္ ဖိတ္ေခၚ ေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ေရးသားထားပါသည္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၆)ရက္ေန႔မွ (၉)ရက္ေန႔ အထိ KNU ထိမ္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာတေနရာတြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ)၏ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံက အဆုိပါဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာကုိ လြန္ခဲ့သည့္ဧၿပီလ (၁၀)ရက္ေန႔စြဲ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ (၂ဝ) ကာလက “ဝ” ျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အခြင့္အေရးကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ရန္ႏွင့္ “ဝ” ျပည္ ကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ “ဝ” အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ “ဝ” အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္တို႔သည္ ရဲရင့္ ျပတ္သား ေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ “ဝ” ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ UWSPႏွင့္ ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္UWSA တို႔ကို စတင္ဖဲြ႔စည္း ထူေထာင္လာခဲ့ၾကသည္

အဆုိပါ အႏွစ္ (၂ဝ) ျပည့္ UWSP အထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္ႀကီး အခမ္းအနားကုိ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾက မည္ျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕လည္း တက္ေရာက္မည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ယခင္က မဒတတပ္ေပါင္းစု NDF အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစုိးရႏွင့္အပစ္ရပ္ၿပီး ေနာက္ ပုိင္းတြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ ယာယီရပ္ဆုိင္းခဲ့ရသည္။ KIO ကခ်င္လြတ္ေျမာက္အဖြဲ႕သည္လည္းထုိနည္းတူ နဝတ စစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္ရပ္ၿပီးတြင္ NDF မွ အလုိလုိ ႏႈတ္ထြက္လုိက္သည္။

NDF ကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူညီတူ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ရည္႐ြယ္၍ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေပါင္း ၁ဝ ဖြဲ႔ေက်ာ္ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အဖြဲ႔ဝင္ ၈ ဖြဲ႔ျဖင့္ ဆက္လက္လႈပ္ရွားေနသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: