တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
နအဖစစ္တပ္ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားဆုံးရႈံးၾကရျခင္း သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲ

Kaowao/
ဧၿပီ ၂၂၊ ၂၀၀၉။

စံခလပူရီ(ဧၿပီ-၂၂)။ ။ တုိးတက္ေသာ မြန္ငယ္အစည္းအရုံး (MYPO)၊ ရခုိင္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္ မ်ားအစည္းအရုံး (AASYC)၊ ပအုိဝ္းလူငယ္အစည္းအရုံး(PYO)တုိ႔ ပူးေပါင္းေရးသားေသာ “ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ ေျမယာမ်ားကုိ သိမ္းပိုက္ထာျခင္း” အစီရင္ခံစာ၏ သတင္းမီဒီယာရွင္းလင္းပြဲ (Press Conference) ကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၁) ရက္၊ အဂၤါေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ခ်င္းမိုင္ တကၠသုိလ္၏ (International Centre) ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳသည္ဟု မြန္ေဒသအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာျပဳစုသူ မင္းဥာဏ္စုိက္ကေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အေရအတြက္ တုိးခ်ဲ႕လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ စစ္တပ္ တပ္ရင္းမ်ား ေနရာခ်ထား ရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔ကုိ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ ေျမယာသိမ္းပုိက္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စစ္အစုိးရက မူဝါဒ တစ္ခု အျဖစ္ ခ်မွတ္ကာ က်င့္သုံးလ်က္ ရွိေနသည့္အေၾကာင္းမ်ားကုိ လူထုအေျချပဳ လူငယ္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္း () ဖြဲ႕က ဤအစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါ တုိင္းရင္းသားေဒသတုိ႔မွ နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားအား ကုိယ္ေတြ႔ေမးျမန္း၊ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ၎တုိ႔၏ေျပာၾကား ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ စုေဆာင္းျခင္းျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးေကာင္စီ နအဖစစ္အစုိးရက က်ဴးလြန္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္ေနမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပထားပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း ပအုိဝ္းေဒသမွ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိသာ
အေလးေပးတင္ျပထားပါသည္။
အေၾကာင္းမွာ ဤေဒသမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ား သတင္းမီဒီယာ မ်ားတြင္ အေလးေပးတင္ျပသည္ကုိ မေတြ႔ၾကရေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ စုစည္း တင္ျပရျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: